Siunčiama nuotrauka

Konsultacinio seminaro „Dokumentų valdymo naujovės, aktualijos. Elektroninių dokumentų valdymas šiuolaikinėje įmonėje (įstaigoje)“ pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Konsultacinio seminaro „Dokumentų valdymo naujovės, aktualijos. Elektroninių dokumentų valdymas šiuolaikinėje įmonėje (įstaigoje)“ pirkimas Mokymo paslaugos. Konsultacinio seminaro tema: „Dokumentų valdymo naujovės, aktualijos. Elektroninių dokumentų valdymas šiuolaikinėje įmonėje (įstaigoje)“. Teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą naujovės, dokumentų rengimo aktualijos, efektyvus dokumentų vidaus apyvartos organizavimas, dokumentų valdymo perkėlimas į skaitmeninę erdvę, elektroninių dokumentų valdymo aktualijos, praktinis dokumentų pasirašymas elektroniniu parašu ir t.t. Mažos vertės apklausa Mažos vertės paslaugų pirkimas, neviršija 15000 Eur (be PVM)
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „Mokesčių srautas“ (įm.k. 124388313) 177.80 Eur mažiausia kaina
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „Mokesčių srautas“ (įm.k. 124388313) 177.80 Eur mažiausia kaina
Skip to content