Siunčiama nuotrauka

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimo mokymo paslaugų pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimo mokymo paslaugų pirkimas Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimo mokymo paslaugų pirkimas. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (VSAKIS) yra centralizuota konsolidavimo informacinė sistema, skirta visų viešojo sektoriaus subjektų grupių, savivaldybių, valstybės ir nacionaliniams konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui parengti. Vieta:. Kauno miesto savivaldybės administracijos patalpos, Laisvės al. 96, Kaunas. Sutarties galioji terminas: Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Paslaugų gavėjas ir Paslaugų teikėjas pasirašo ir antspaudais patvirtina abu sutarties egzempliorius ir galioja 36 mėnesius. (Centrinis apskaitos skyrius) Mažos vertės apklausa Mažos vertės paslaugų pirkimas neviršija 15000 EUR (be PVM)
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“ (įm. k..110878442) 3629.76 Eur Mažiausia kaina -
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“ (įm. k..110878442) 3629.76 Eur Mažiausia kaina -
Skip to content