Siunčiama nuotrauka

Kauno miesto savivaldybės teritorijos nekilnojamojo turto (butų) rinkos vertės kainų nustatymo ataskaitos parengimo paslaugų pirkimas apklausos būdu

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Kauno miesto savivaldybės teritorijos nekilnojamojo turto (butų) rinkos vertės kainų nustatymo ataskaitos parengimo paslaugų pirkimas Tiekėjas turi parengti Kauno miesto savivaldybės teritorijos esančio nekilnojamojo turto (1 ir 2 kambarių butų) rinkos vertės kainų nustatymo ataskaitą, kurioje turi būti pateikta panašių nekilnojamojo turto objektų grupės ( t.y. 1 ir 2 kambarių butų su visais komunaliniais patogumais daugiabučiuose namuose) vidutinė rinkos kaina, analizuojant pirkimo-pardavimo sandorius įvykusius per paskutinius 36 mėnesius. Mažos vertės apklausa vadovaujantis VPĮ 2 str. 15 d. 2 p.
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
VĮ registrų centras (įm. k. 124110246) 1500 Eur Mažiausia kaina -
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
VĮ registrų centras (įm. k. 124110246) 1500 Eur Mažiausia kaina -
Skip to content