Siunčiama nuotrauka

Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų šilumos punktų šildymo ir karšto vandens įrenginių remonto darbų pirkimas

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „Axis Pover“, veikiančios jungtinės veiklos sutartimi su AB „Axis industries“ Eur mažiausia kaina
Skip to content