Siunčiama nuotrauka

Kauno miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nario paslaugų pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Kauno miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nario paslaugų pirkimas Perkamos paslaugos Kauno miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nario – architektūrai ir urbanistikai bei kultūriniam kraštovaizdžiui vertinti . Maksimalus planuojams posėdžių kiekis - 14 posėdžių per metus. (Kultūros paveldo skyrius) Mažos vertės apklausa mažos vertės paslaugų pirkimas neviršija 15 000 Eur be PVM
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
Fizinis asmuo Regina Tumpienė 322 Eur mažiausia kaina
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
Fizinis asmuo Regina Tumpienė 322 Eur mažiausia kaina
Skip to content