Siunčiama nuotrauka

Kauno m. savivaldybės administracinio pastato Didžiosios salės stogo statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Kauno m. savivaldybės administracinio pastato Didžiosios salės stogo statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas Perkamos Kauno m. savivaldybės administracinio pastato, Laisvės al. 96, Kaunas, Didžiosios salės stogo (kultūros paveldo objektas) statybos darbų techninės priežiūros paslaugos. Tiekėjo uždavinys kontroliuoti ir koordinuoti statybos darbus, kad šie būtų atlikti kokybiškai, laiku ir tinkamai panaudotos šiems darbams skirtos lėšos. (Aprūpinimo skyrius) Mažos vertės apklausa Mažos vertės paslaugų pirkimas, neviršija 15000 Eur (be PVM)
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
MB „Jungtiniai sprendimai“ (Į.k. 303172862) 985.00 Eur mažiausia kaina -
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
MB „Jungtiniai sprendimai“ (Į.k. 303172862) 985.00 Eur mažiausia kaina -
Skip to content