Siunčiama nuotrauka

Daugiabučio namo Savanorių pr. 204A, Kaune, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tikslinimo paslaugų pirkimas apklausos būdu

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Daugiabučio namo Savanorių pr. 204A, Kaune, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tikslinimo paslaugų pirkimas. Tiekėjas turi patikslinti pagal 2014-03-31 pagrindinę sutartį CPO32922 uždarosios akcinės bendrovės „Miesto renovacija“ parengtą Daugiabučio namo Savanorių pr. 204A, Kaune, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Šiame investicijų plano tikslinime turi būti numatyta daugiabučio namo cokolinio aukšto renovacija ir atsisakyta namo stogo keitimo bei, esant poreikiui, kiti nenumatyti pakeitimai Mažos vertės apklausa mažos vertės pirkimas apklausos būdu atliekamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 116.1.4.2 p. (sudaromos paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 15 000 eurų Eur (be PVM)).
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „Miesto renovacija“, 301533164 193.6 Eur mažiausia kaina -
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „Miesto renovacija“, 301533164 193.6 Eur mažiausia kaina -
Skip to content