Siunčiama nuotrauka

Daugiabučio namo M. Riomerio g. 14, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tikslinimo paslaugų pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Daugiabučio namo M. Riomerio g. 14, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tikslinimo paslaugų pirkimas Daugiabučio namo M. Riomerio g. 14, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tikslinimo paslaugų pirkimas Apklausa atlikta vadovaujantis Tiekėjas turi patikslinti pagal 2014-02-19 pagrindinę sutartį CPO29271 uždarosios akcinės bendrovės „Projektų rengimo centras“ parengtą Daugiabučio namo M. Riomerio g. 14, Kaune, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą (toliau – IP). Investicijų plano tikslinime turi būti perskaičiuotos visos investicijų planų sumos iš litų į eurus, pakoreguotas efektyvumą didinančių priemonių sąrašas ir atlikti kiti nenumatyti pakeitimai (esant poreikiui). Paslaugų teikimo terminas: paslaugos turi būti suteiktos per 21 d. nuo sutarties pasirašymo. (Bųsto valdymo skyrius) Mažos vertės apklausa Mažos vertės paslaugų pirkimas neviršija 15000 EUR (be PVM)
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB Projektų rengimo centras įm.k. 300612420 148.27 Eur Mažiausia kaina -
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB Projektų rengimo centras įm.k. 300612420 148.27 Eur Mažiausia kaina -
Skip to content