Siunčiama nuotrauka

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
Architektūros kokybės vystymo asociacija įm.kodas 304104654 300 Eur Architektūros kokybės vystymo asociacijos parengta Atestuotų architektų kvalifikacijos tobulinimo kursų programa 2015 m. spalio 22 d. raštu Nr. (14-2) D8-7790 yra suderinta su Aplinkos ministerija. Kursų pažymėjimai gali būti teikiami Lietuvos architektų rūmams kartu su prašymu pakeisti architekto kvalifikacijos atestatą (pratęsti jo galiojimą).
Skip to content