Siunčiama nuotrauka

Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „Kauno keliai“, kodas 135640993 114630.69 Eur SĮ „Kauno planas“ – darbo projekto parengimas; Tomas Tamašauskas – kadastrinių matavimų bylos parengimas
Skip to content