Siunčiama nuotrauka

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Mokymo – seminaro „Stresinių situacijų valdymas darbinėje ir asmeninėje aplinkoje“, paslaugų pirkimas Žinių gilinimas ir praktinių įgūdžių lavinimas atpažįstant stresą sąlygojančius veiksnius, netinkamus veiksmus stresinėse situacijose; streso priežasčių supratimas, jo valdymo ir prevencijos paieška; 2015-10-21; 8 ak. val. Mažos vertės apklausa Mažos vertės (prekių/paslaugų) pirkimas, neviršija 15000 Eur (be PVM)
Skip to content