Siunčiama nuotrauka

Mero pavaduotojai

Andrius Palionis

Laisvės al. 96, Kaunas
209 kab., tel. (8 37) 42 34 89
El. paštas andrius.palionis@kaunas.lt

aplinkosauga, energetika, investicijos, miesto darni plėtra, miesto ūkis ir infrastruktūra, regioninis bendradarbiavimas, transportas, verslo aplinkos gerinimas.

Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojas Andrius Palionis, koordinuodamas nurodytas veiklos sritis, atlieka šias funkcijas:
 • analizuoja informaciją, gaunamą iš Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinių, kitų valstybinių institucijų ir Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų bei įmonių, ir teikia pasiūlymų Savivaldybės merui tam, kad būtų įgyvendinta Kauno miesto savivaldybės formuojama politika;
 • organizuoja pasitarimus ir posėdžius tam, kad būtų tinkamai išspręstos iškilusios problemos ir pateikti geriausi siūlomų sprendimų variantai;
 • teikia pasiūlymų veiklos gerinimo klausimais Kauno miesto savivaldybės tarybai, jos komitetams, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • dalyvauja įvairiuose pasitarimuose, Savivaldybės tarybos sprendimais arba Savivaldybės mero potvarkiais sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • priima interesantus, nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, teikia informaciją savo kompetencijos klausimais tam, kad būtų sprendžiamos iškeltos problemos;
 • vykdo kitus su Savivaldybės funkcijomis susijusius Savivaldybės mero pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

Rasa Šnapštienė

Laisvės al. 96, Kaunas
304 kab., tel. (8 37) 42 34 17
El. paštas rasa.snapstiene@kaunas.lt

bendravimas su bendruomenėmis; ryšiai su nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniai reikalai, sveikatos apsauga, švietimas, viešojo valdymo modernizavimas.

Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotoja Rasa Šnapštienė, koordinuodama  nurodytas veiklos sritis, atlieka šias funkcijas:
 • analizuoja informaciją, gaunamą iš Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinių, kitų valstybinių institucijų ir Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų bei įmonių, ir teikia pasiūlymų Savivaldybės merui tam, kad būtų įgyvendinta Kauno miesto savivaldybės formuojama politika;
 • organizuoja pasitarimus ir posėdžius tam, kad būtų tinkamai išspręstos iškilusios problemos ir pateikti geriausi siūlomų sprendimų variantai;
 • teikia pasiūlymų veiklos gerinimo klausimais Kauno miesto savivaldybės tarybai, jos komitetams, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • dalyvauja įvairiuose pasitarimuose, Savivaldybės tarybos sprendimais arba Savivaldybės mero potvarkiais sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • priima interesantus, nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, teikia informaciją savo kompetencijos klausimais tam, kad būtų sprendžiamos iškeltos problemos;
 • vykdo kitus su Savivaldybės funkcijomis susijusius Savivaldybės mero pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

Mantas Jurgutis

Laisvės al. 96, Kaunas
209 kab., tel. (8 37) 42 34 89
El. paštas mantas.jurgutis@kaunas.lt

jaunimo reikalai, kultūra, kultūros paveldas, sportas, tarptautinis bendradarbiavimas, turizmas.

 • analizuoja informaciją, gaunamą iš Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinių, kitų valstybinių institucijų ir Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų bei įmonių, ir teikia pasiūlymų Savivaldybės merui tam, kad būtų įgyvendinta Kauno miesto savivaldybės formuojama politika;
 •  organizuoja pasitarimus ir posėdžius tam, kad būtų tinkamai išspręstos iškilusios problemos ir pateikti geriausi siūlomų sprendimų variantai;
 •  teikia pasiūlymų veiklos gerinimo klausimais Kauno miesto savivaldybės tarybai, jos komitetams, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui;
 •  dalyvauja įvairiuose pasitarimuose, Savivaldybės tarybos sprendimais arba Savivaldybės mero potvarkiais sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 •  priima interesantus, nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, teikia informaciją savo kompetencijos klausimais tam, kad būtų sprendžiamos iškeltos problemos;
 •  vykdo kitus su Savivaldybės funkcijomis susijusius Savivaldybės mero pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.
Skip to content