Kvietimas teikti trumpalaikių projektų paraiškas pagal srities „Kaunas pilnas kultūros“ prioritetus „Kultūrinės raiškos įvairovės skatinimas“ ir „Auganti kultūra – augantis Kaunas“

TINKAMI PRIORITETAI IR VEIKLOS

Prioritetas „Kultūrinės raiškos įvairovės skatinimas“. Veiklos pagal šį prioritetą:

  • kultūros projektai, kuriais skatinamas įvairaus amžiaus grupių ir poreikių miesto gyventojų įtraukimas į kultūros ir meno veiklas, formuojantys ir ugdantys bendruomenės narius kaip aktyvius kultūros vartotojus ir kūrėjus (pirmenybė teikiama tiems projektams, kurių veiklos bus vykdomos Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų patalpose)
  • projektai, skatinantys tarpkultūrinį dialogą, tautinių bendrijų kultūros puoselėjimą ir įvairių tautų kultūrinio identiteto integraciją į miesto kultūrą (pirmenybė teikiama tiems projektams, kurių veiklos bus vykdomos Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų patalpose);
  • projektai, skatinantys pasididžiavimą Kauno miesto istorija per įvairias miesto atminimo veiklas (pirmenybė teikiama tiems projektams, kurių veiklos bus vykdomos Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų patalpose);
  • įvairūs kultūros ir meno sričių projektai, reprezentuojantys Kauno miestą ir (ar) Lietuvos etninės kultūros sklaidą užsienyje (pareiškėjas turi turėti kultūros ir meno organizacijos (profesionalios agentūros, festivalio, scenos meno organizacijos ir kt.) kvietimą ir (arba) susitarimą (patvirtinimą) dėl dalyvavimo (įvairiomis formomis, pvz., virtualiai) tarptautiniame renginyje, kultūros projekte užsienyje. Pirmenybė teikiama tiems projektams, kurių veiklos bus vykdomos Kauno miestuose partneriuose (informaciją galima rasti http://www.kaunas.lt/apie-kauna/miesto-partneriai/) arba vykdomos bendradarbiaujant su jais, taip pat bendradarbiaujant su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kurių tinklui priklauso Kauno miestas).

Prioritetas „Auganti kultūra – augantis Kaunas“. Veiklos pagal šį prioritetą

  • tarptautiniai tęstiniai kultūros projektai, miesto renginiai, šventės, formuojantys miesto įvaizdį, tapatybę ir išskirtinumą, jungiantys inovatvvumą ir tradicijas (pirmenybė teikiama projektams (renginiams, šventėms), vykstantiems Kauno miesto viešose vietose (pvz., parkuose, skveruose, aikštėse ir pan.) ir (ar) visuomeninės paskirties objektuose (pvz., bažnyčiose, stotyse, įvairiose salėse ir pan.), taip pat pirmenybė teikiama projektų nemokamoms veikloms).

Daugiau informacijos: https://paraiskos.kaunas.lt/vykstantys-konkursai

Skip to content