Siunčiama nuotrauka

Informacija apie programą „Iniciatyvos Kaunui“

Šiemet gerokai anksčiau nei iki šiol prasideda Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“. Jau paskelbtas kvietimas teikti paraiškas projektams, kuriuos planuojama įgyvendinti kultūros srityje 2018 metais.

Būsimi projektų autoriai kviečiami susipažinti su šių metų naujovėmis ir paraiškų pildymo instrukcija.

Bendrosios gyventojų kultūros ugdymo srities projektų paraiškų laukiama iki gruodžio 11 d. Jei paraiška siunčiama paštu, pateikimo data laikoma pašto antspaudo data. Jei paraiška teikiama per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą, pateikimo data laikoma elektroninėje sistemoje pateikimo momentu fiksuota data. Jei paraiška pristatoma į Savivaldybę, galutinis terminas yra 2017 m. gruodžio 11 d. 16 val.

Kvietime aprašyti keturi  prioritetai, kuriuose nurodytos veiklos padės pareiškėjams susiorientuoti, kokia kryptimi formuoti ateinančių metų projektų tikslus ir jų įgyvendinimo priemones.

Pirmasis prioritetas skirtas profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumo visuomenei didinimui. Tikimės, kad pagal šį prioritetą paraiškas teiks ilgametę patirtį turintys profesionaliojo meno projektus įgyvendinantys ar koordinuojantys kultūros projektų operatoriai, nes veiklų apimtys – didelės, o pareiškėjams keliami aukšti reikalavimai. Pavyzdžiui, viena iš šio prioriteto veiklų yra tarptautinių tęstinių miesto įvaizdį formuojančių kultūros projektų (kurie vykdomi daugiau kaip 10 metų, kuria miesto išskirtinumą) įgyvendinimas. Ilgametė patyrusių kultūros vadybininkų patirtis miesto gyventojų ir svečių iš Lietuvos ir užsienio kultūros renginių kalendoriuose jau įtvirtino įvairių muzikos ir vaizduojamųjų menų, kitų meno sričių renginių, vykstančių Kaune, datas. Tačiau  tikime, kad šiemet sulauksime  paraiškų iš tų organizatorių, kurie per dešimtmetį „užaugo“ ir sieks savo organizuojamus projektus įrašyti į tęstinių projektų sąrašą.

Taip pat šiame prioritete tikimasi įvairių kultūros sričių (dailės, fotografijos, muzikos, leidybos, literatūros, scenos, kino, tarpdisciplininių menų) aukšto meninio lygio miesto unikalumą formuojančių projektų, kurie sudarytų sąlygas plėsti miesto bendruomenės narių kultūros pažinimą ir ugdyti meno suvokimą. Prioritete taip pat numatyta galimybė gauti dalinį finansavimą itin svarbiems projektams, pristatysiantiems Kauno miesto kūrėjus užsienyje.

Tokia pati galimybė yra numatyta ir galimiems antrojo prioriteto pareiškėjams, jeigu ketinama pristatyti etninę kultūrą užsienyje ir taip didinti Kauno žinomumą tarptautiniu mastu. Tikimės, kad etnografinių tradicijų tęstinumo ir daugiakultūrio dialogo stiprinimo prioritetas pareiškėjams leis aktualizuoti ir įgyvendinti visas veiklas, skirtas  Šimtmečio dainų šventės pasirengimui, į šventės šurmulį bei įdomias etnokultūrines veiklas įtrauks naujus dalyvius netradicinėse aplinkose. Tikime, kad yra kuo didžiuotis: chorai, folkloro kolektyvai ir šokių ansambliai geba dalintis žiniomis ir geromis emocijomis, todėl į bendrus projektus bus įtraukti ne tik miestiečiai, bet ir dalyviai iš kitų miestų ar rajonų savivaldybių (ar projektų partneriai ir dalyviai iš etnografinių regionų). Labai laukiame paraiškų iš projektų vykdytojų (šokių kolektyvų, etninės veiklos klubų draugijų, bendrijų, chorų bendruomenių), kuriems pagal kultūros ministro patvirtintus nuostatus yra suteiktos kategorijos. Siekiame, kad etninė kultūra būtų pristatoma pačiu aukščiausiu lygiu, o projektų įvairovė pritrauktų kuo daugiau ne tik žiūrovų, stebinčių programas, bet ir naujų dalyvių, pasiryžusių tęsti tradicijas ir pasibaigus projektui. Tarp šio prioriteto pareiškėjų tikimės matyti ir Kaune gyvenančių ir kuriančių tautinių mažumų bendrijas, nes jų įgyvendinami projektai, miesto bendruomenei pristatantys įvairių tautų folklorą ir tautinį paveldą, – yra neatskiriama Kauno miesto identiteto dalis.

2018-ieji – Lietuvos Valstybės atkūrimo Šimtmečio metai. Nors jau dabar žinome, kad visoje Lietuvoje bus gausu šiai progai skirtų projektų, tikimės kad trečiojo prioriteto – Valstybės  atkūrimo šimtmečio paminėjimo iniciatyvos taps reikšminga Kauno kultūrinio gyvenimo dalimi. Atkreipiame dėmesį, kad laukiame naujų, organizuojamų pirmą kartą ir 2018 m. numatytų įgyvendinti projektų. Norėtume, kad projektuose būtų apgalvotos  sąlygos ir galimybės į projekto veiklas kaip aktyviam dalyviui įsitraukti bet kuriam miesto bendruomenės nariui. Nebus finansuojami projektai (renginiai, jų dalys), kuriuos 2018 m. Kauno mieste organizuoja viešųjų pirkimų būdu atrinkti Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios švenčių ir renginių organizatoriai. Taip pat nerekomenduojame šiai progai skirti ir į šį prioritetą teikti paraiškas dėl dalinio finansavimo tokių projektų, kurie tradiciškai organizuojami ir metai iš metų žinomi Kauno gyventojams ir svečiams. Tikimės naujų idėjų ir organizatorių energijos bei ryžto į projektų veiklas įtraukti kuo daugiau miestiečių.

Kultūrinės veiklos – tai ne tik šventės, parodos, festivalių šurmulys ir fejerverkų spalvos. Kultūra – nuolatinio tobulinimo, kompetencijų ugdymo, noro pažinti naujas dalykus ir tobulinti  įgūdžius reikalaujanti sfera. Todėl vienu iš svarbių 2018 metų kultūros projektų finansavimo  prioritetų laikome kūrybiško laisvalaikio ir užimtumo skatinimą. Kviečiame kultūros projektų operatorius  inicijuoti ir įgyvendinti kūrybiško užimtumo projektus, į kurių veiklas būtų įtraukiama tam tikra grupė asmenų, o užsiėmimuose įgytos patirtys ir žinios taptų ne tik pramoga ir turiningai praleistu laisvalaikiu, tačiau būtų naudingos kasdienėse veiklose ir didintų kūrybiškumą bei pasitenkinimą gyvenimo kokybe ir supančia aplinka. Ypatingai raginame į naujas kultūrines kūrybines veiklas įtraukti socialinę atskirtį (dėl amžiaus, socialinių įgūdžių trūkumo, negalios ar kt.) patiriančių grupių asmenis, taip pat orientuoti veiklas į skirtingų amžiaus grupių asmenų galimybę veikti kartu ir patirti kūrybos džiaugsmą.

Tas pats pareiškėjas turi galimybę teikti paraiškas pagal kelis prioritetus, tačiau atkreipiame dėmesį, kad vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką pagal vieną prioritetą.

Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, viešosios įstaigos ir kt.), biudžetinės įstaigos (išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas), veikiantys ne trumpiau nei vienus metus kultūros srityje.

Svarbu, kad pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka iki paraiškos pateikimo dienos būtų tinkamai atsiskaitęs už skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų (jeigu buvo skirta) panaudojimą.

Išsami informacija apie reikalavimus pareiškėjams, paraiškų pateikimą, atranką, projektų finansavimą ir iniciatyvų įgyvendinimo eigą bei jos viešinimą skelbiama http://iniciatyvos.kaunas.lt.

Informuojame, kad Jūsų inicijuojamiems projektams nėra numatyta privalomų projektui pasiekti rezultatų skaitinių reikšmių. Kvietime nurodyti pagal prioritetus planuojamų pasiekti rezultatų skaičiai – tai bendri visų prioritetų rezultatai, kuriuos tikimės pasiekti kartu su jumis koordinuodami 2018 metų projektus.

Tikimės, kad siūlomi įgyvendinti projektai atitiks pagrindinį – naudos Kauno miestui ir jo žmonėms – kriterijų.

Kultūros skyriaus informacija

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content