Siunčiama nuotrauka

Projektas „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste“

Projektas iš dalies finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

 

Projektas „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste“

Projekto tikslas – atskirojo komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos efektyvumo didinimas Kauno miesto savivaldybėje. Projekto metu numatoma įrengti pusiau požemines ir  antžemines konteinerių aikšteles su konteineriais, skirtais atliekų rūšiavimui.

Projekto rezultatai: visame Kauno mieste įrengtos naujos pusiau požeminių konteinerių (567) ir antžeminių konteinerių (64) aikštelės, padidinsiančios atskirojo komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos efektyvumą Kauno miesto savivaldybėje.

Projektas įgyvendinamas 2016 – 2021 metais.

Projekto biudžetas 5,6 mln. eurų.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

www.esinvesticijos.lt

Skip to content