Siunčiama nuotrauka

Projektas „Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos infrastruktūros tobulinimas“

www.esinvesticijos.lt
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Projektas „Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos infrastruktūros tobulinimas“

Projekto tikslas – tobulinti Kauno miesto neformaliojo švietimo įstaigų infrastruktūrą, gerinant veiklų kokybę ir prieinamumą.

Saugaus vaiko mokykloje vyksta pamokos-ekskursijos, sveikos gyvensenos, ekologijos, krašto pažinimo edukaciniai užsiėmimai, psichologo konsultacijos, edukacinių programų veikla, paskaitos tėvams, kursai mokiniams, norintiems įsigyti dviračio vairuotojo pažymėjimą, neformaliojo vaikų švietimo programų (žmogaus saugos  ugdymo krypties, sveikos gyvensenos ugdymo krypties, kraštotyros ugdymo krypties, ekologinio ugdymo krypties) vykdymas, organizuojami projektai, konkursai, dienos stovyklos. Mokykloje parengta virš 40 neformaliojo vaikų švietimo programų.

Patalpos, kuriose vykdoma mokyklos veikla, yra prastos būklės, infrastruktūra nudėvėta, trūksta įrangos. Mokykla, vykdydama įvairias veiklas, susiduria su infrastruktūros trūkumu, kuri leistų praktiškai pritaikyti saugaus elgesio kelyje žinias, priartinti situacijas prie realios gatvės aplinkos.

Sprendimo būdas – Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančios infrastruktūros atnaujinimas, pritaikant patalpas vaikų neformaliajam švietimui. Siekiami rezultatai – atnaujintos mokyklos patalpos  neformaliojo ugdymo veikloms, kuriomis naudosis mokyklos mokiniai ir edukacinių užsiėmimų lankytojai.. Tikslinė projekto grupė – Kauno miesto mokyklinio amžiaus (6-18 m.) gyventojai.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla.

Projekto vertė – 388 350 Eur, iš jų ES lėšomis finansuojama 330 098 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpi – 2020-2021

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.

 

Skip to content