Į pradžią KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ
Nemokamas Savivaldybės informavimo telefonas 8 800 20 000, I-V 8-17 val.
   
2015 m. liepos 3 d., penktadienis
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
English
Neįgaliesiems kontrastingas
Neįgaliesiems tamsus
 
Naujienų prenumerata
El.pašto adresas
Detalieji planai (Sausis)
Rengiamas detalusis planas žemės sklypo V. Krėvės pr. 69A, Kaune.
 
Planavimo tikslas - žemės sklypo V. Krėvės pr. 69A naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas (žemės nuomai ar pirkimui LR Vyriausybės nustatyta tvarka), neprieštaraujant Kauno m. sav. bendrajame plane leistiniems naudojimo būdams, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Projekto rengimo terminas - 2009 m. I-II ketvirtis.
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009 m. vasario 5 d iki 2009m kovo 9 d. Partizanų g 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009 m. kovo 10 d. 12 val. Dainavos seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Dainavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ir rengėjui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
Detaliojo plano organizatorius - J. Mickūnas, tel. 770840; detaliojo plano rengėjas architektas M. Sirvydis, tel. 8-675 47596, e-pašt. info@ateivis.lt.

UAB „Geometra" informuoja apie pradedamą rengti detalųjį planą adresu Baltijos g. 28, Kauno m., Kauno m. sav.

Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 18 d. įsakymas A-3349 „Dėl teritorijos prie statinių Baltijos g. 28 detaliojo plano organizavimo". Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentams rengti S-6897 2008-11-11.
Planavimo tikslas - Sklypo suformavimas prie esamo lopšelio-darželio. Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo/pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų ir statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengimo terminas - (preliminarus) 2009 I ketv.-2009 II ketv.
Planavimo organizatorius - Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Geometra", Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733. el. paštas: lineta.juskaite@geometra.lt, www.geometra.lt.
Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Vėjo g. 92, Kaune detalujį planą.

Planavimo tikslas – padalyti esamą žemės sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo privalomuosius reikalavimus bei statybos reglamentą, numatant mažaaukščių gyvenamųjų namų statybą.
Planavimo organizatoriai – Kristina Kuprienė, Vėjo g. 94-1, Kaunas, tel. 8 614 23 439 ir Algirdas Jaškauskas, Švedų g. 4B, Kaunas, tel. 8 673 16 658.
Plano rengėja – architektė Inga Tikuišytė, M.Daukšos g. 10-9, Kaunas, tel.Nr. 8 698 11 891, el. paštas: inga.tikuisyte@gmail.com.
Detaliojo plano rengimo, derinimo ir viešo svarstymo su visuomene tvarka bendroji, planavimo procesas vykdomas 4 etapais.
Planuojamas projekto baigimo terminas - 2009 m. III ketvirtis.
Apie teritorijų planavimo dokumentų projektų viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


Planavimo organizatorė UAB „Liūtukas" ir KO (tel. 391665) informuoja apie pradedamą rengti žemės sklypų Alovės g. 7, 9, 11 ir 13, Kaune detalųjį planą.


Planavimo tikslas – sujungti esamus keturis sklypus į vieną, prijungti įsiterpusį apie 300 kv. m valstybinės žemės plotą, pakeisti teritorijos naudojimo būdą ir pobūdį, pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, nekeičiant esamos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir nustatyti teritorijos tvarkymo režimo privalomuosius reikalavimus bei statybos reglamentą. Naujai suplanuotame sklype numatoma statyti iki 1800 kv. m ploto turintį sandėliavimo pastatą.
Vieša ekspozicija vyks Aleksoto seniūnijoje, Veiverių g. 132, Kaune 2009 02 10 - 2009 02 24. Viešas susirinkimas įvyks 2009 02 24, 14:00 val. Aleksoto seniūnijoje.
Dėl informacijos, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją UAB „I.K.S. studija" (8 37 203691); Ožeškienės 18a, Kaunas, info@iksstudija.lt


Informuojame, kad bendrąja tvarka baigiamas rengti žemės sklypų Viešios g. 9, 15, 17, Kaune, detalusis planas.

Planavimo tikslas – trijų žemės sklypų sujungimas, sujungto sklypo padalijimas į penkis sklypus,žemės naudojimo būdo pakeitimas, pobūdžio, teritorijos tvarkymo režimo nustatymas ir statybos reglamentavimas (mažaaukščių vienbučių arba dvibučių gyvenamųjų namų statyba). Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - gyvenamosios ir naudingųjų iškasenų teritorijos.
Planavimo organizatoriai: Arnoldas Kęstutis Rudzianskas, Ingrida Rudzianskienė, Inga Butkutė, Saulius Butkus, Dievogalos km. Zapyškio sen., Kauno raj. tel.(8-650)44444.
Planavimo rengėjas: D. A. Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel.861573597, darstudija@mail.eeco.lt. Planavimo terminai - 2008-2009 m. Detalusis planas bus eksponuojamas Eigulių seniūnijos patalpose iki viešo susirinkimo, kuris vyks, E.Ožeškienės g.
5-1 2009.02.12. 12 val. Dalyvavimas neprivalomas. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Viešios g. 35, Kaune, detalusis planas.

Planavimo tikslas – žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimas iš naudingųjų iškasenų teritorijų į gyvenamąsias teritorijas, pobūdžio nustatymas, padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo režimo nustatymas ir statybos reglamentavimas (mažaaukščių vienbučių gyvenamųjų namų statyba). Sudaryta teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2008.12.18 nr.40-11-311. Planavimo terminai: 2009-2010 m.
Planavimo organizatoriai: Egidijus Dilba, Vaida Dilbienė, gyv. S.Žukausko g. 5-53, Kaunas, tel. 8 698 20435, Genovaitė Dalikienė ,gyv. Partizanų g. 130-1, Kaunas, tel. 8 655 39353.
Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 8 615 73597. darstudija@mail.eeco.lt. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.


Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Viešios g. 29, Kaune, detalusis planas.

Planavimo tikslas
– žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimas iš naudingųjų iškasenų teritorijų į gyvenamąsias teritorijas, pobūdžio nustatymas, padalijimas į tris sklypus, teritorijos tvarkymo režimo nustatymas ir statybos reglamentavimas (mažaaukščių vienbučių gyvenamųjų namų statyba). Sudaryta teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2008.12.18 nr.40-11-310. Planavimo terminai: 2009-2010 m.
Planavimo organizatorė: Audronė Černiauskienė, gyv. Vasarvietės g. 18a, Kaunas, tel. 8 650 24723.
Planavimo rengėjas: D. A. Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 8 615 73597. darstudija@mail.eeco.lt. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.


Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypų Viešios g. 5c ir 5f, Kaune, detalusis planas.

Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas, naudojimo būdo pakeitimas iš naudingųjų iškasenų teritorijų į gyvenamąsias teritorijas, pobūdžio nustatymas, teritorijos tvarkymo režimo nustatymas ir statybos reglamentavimas (mažaaukščio vienbučio gyvenamojo namo statyba). Sudaryta teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2008.12.18 nr.40-11-308. Planavimo terminai: 2009 m.
Planavimo organizatorė: Kristina Jakušovaitė, gyv. V. Lansbergio-Žemkalnio g. 3-38, Kaunas, tel. 8 698 47142.
Planavimo rengėjas: D. A. Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 8 615 73597. darstudija@mail.eeco.lt. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.


Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedami rengti detalieji planai adresais: Bivylių g., A. Šapokos g. Kauno m. sav.:

1). Apie 121 400 kv. m. sklypo detalusis planas prie Bivylių g. ir A. Šapokos g. Kauno m. sav.


Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno apskrities viršininko sutikimas dėl detaliojo plano rengimo 2007 07 16 Nr. 24-451-(16.24). Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2007 09 18 Nr. A-3129 -„Dėl teritorijos prie Bivylių g. 3 dalies detaliojo planavimo organizavimo". Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti 2008 01 09 Nr. R-6587.
Planavimo tikslas: Žemės sklypų suformavimas:
1) apie 10 000 kv. m. žemės sklypas visuomeninės paskirties ikimokyklinės įstaigos statybai (sklypas planuojamas paėmimui valstybės poreikiams);
2) iki 1200 kv. m. žemės sklypai nuosavybės teisėms atkurti (planuojama mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba).
Suformuotų žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio, privalomųjų teritorijos tvarkymo režimo reikalavimų ir statybos reglamento nustatymas. Planuojami naudojimo būdai - gyvenamosios teritorijos ir visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdžiai - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos ir mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos.
2). Apie 10 800 kv. m. sklypo detalusis planas prie Bivylių g. ir A. Šapokos g. Kauno m. sav.

Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno apskrities viršininko sutikimas dėl detaliojo plano rengimo 2007 07 16 Nr. 24-450-(16.24). Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2007 09 18 Nr. A-3130 -„Dėl teritorijos prie Bivylių g. ir A. Šapokos g. 2 dalies detaliojo planavimo organizavimo". Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti 2008 01 09 Nr. R-6589.
Planavimo tikslas: Žemės sklypų suformavimas nuosavybės teisėms atkurti, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio, privalomųjų teritorijos tvarkymo režimo reikalavimų ir statybos reglamento nustatymas. Planuojamas naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos ,naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

3). Apie 9000 kv. m. sklypo detalusis planas prie Bivylių g. ir A. Šapokos g. Kauno m. sav.

Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno apskrities viršininko sutikimas dėl detaliojo plano rengimo 2007 07 13 Nr. 24-443-(16.24). Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2007 09 18 Nr. A-3128 -„Dėl teritorijos prie Bivylių g. ir A. Šapokos g. 1 dalies detaliojo planavimo organizavimo". Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti 2008 01 09 Nr. R-6590.
Planavimo tikslas: Žemės sklypų suformavimas nuosavybės teisėms atkurti, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio, privalomųjų teritorijos tvarkymo režimo reikalavimų ir statybos reglamento nustatymas. Planuojamas naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos ,naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Apytikris detaliųjų planų rengimo terminas - 2009 - 2011 m.

Planavimo organizatorius - Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96 Kaunas.

Detaliųjų planų rengėjas - UAB „Geometra".

Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra", Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. 8 37 312352, faks. 8 37 311733, mob. tel. 8 682 14265, el.paštas: vaidas.navackas@gmail.com, www.geometra.lt.
Apie teritorijų planavimo dokumentų projektų viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


Informuojame apie bendraja tvarka pradėtą rengti detalųjį planą adresu Raudondvario pl. 115E, Kaune.

Planavimo tikslas - esamo žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo privalomųjų reikalavimų ir statybos reglamento nustatymas, numatant komercinės paskirties pastato statybą.
Organizatorius - UAB „CORPORATE PROPERTY HOLDING" .
Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriaus atstovui adresu A.Juozapavičiaus pr. 21-54, Kaunas, tel. Nr. 8-37-209495.

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo Savanorių pr. 144, Kaune, detalųjį planą.
Planavimo tikslas – skypo naudojimo būdo papildymas, pobūdžio ir teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (namatoma aukštybinio komercinės paskirties pastato statyba).
Organizatorius – UAB „BMS Capital“.
Rengėjas – V. Zagorskienės IĮ, tel. (8-687) 32455, el.p. v.zagorskiene@gmail.com.

Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriaus atstovui tel. (8-37) 75 10 29 iki viešo svarstymo pabaigos. Parengto detaliojo plano viešas svarstymas įvyks vasario 25 d. 14 val. organizatoriaus patalpose Savanorių pr. 66, Kaune.
Detalusis planas eksponuojamas Eigulių seniūnijoje, P. Plechavičiaus g. 9A, Kaune, 10 darbo dienų iki susirinkimo.

Informuojame apie bendrąja tvarka toliau rengiamą Kauno m.sav., Juodelynės g.68 (kadastro Nr.1901/0305:1) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius
: UAB „Tobija", S.D.Dabrišienė. Planavimo organizatorių atstovas R.Velička, tel.: 8698 24767, R.Kalantos g.34, Kaunas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, padalinimas, teritorijos statybos reglamento, tvarkymo rėžimo nustatymas, vadovaujantis Kauno m. bendrojo plano sprendiniais. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, kvartalines gatves, inžinerinius tinklus.
Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Vieša sprendinių ekspozicija rengiama nuo 2009-01-20d. Aleksoto seniūnijos patalpose bei rengėjo patalpose. Taip pat su sprendiniais galima susipažinti interneto svetainėje www.torrau.eu.
Viešas sprendinių aptarimas numatomas 2008-02-17d. nuo 16val. Aleksoto seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS VIEŠAME APTARIME NEPRIVALOMAS.


UAB „Geometra" informuoja apie bendrąja tvarka rengiamo žemės sklypo A. Smetonos al. 11 ir 13, Kauno m. sav., detaliojo plano konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūras:

Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno apskrities viršininko 2008-03-19 sutikimas Nr. 24-152-(16.24) „Dėl detaliojo plano rengimo", Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-05-07 įsakymas Nr. A-1565 „Dėl teritorijos prie statinių A.Smetonos al. 11, 13 detaliojo planavimo organizavimo" , Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2008-06-09 patvirtintas planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.R-6767.
Planavimo tikslas - suplanuoti sklypus prie turimų pastatų ir įrenginių A. Smetonos al. 11 ir A. Smetonos al. 13, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.
Planavimo organizatorius - Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, Kaunas. Plano rengėjas - UAB „Geometra", Savanorių pr. 287-307, Kaunas.

Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus ar pastabas galima nuo 2009-02-02 iki 2009-03-02 UAB „Geometra" patalpose, adresu: Savanorių pr. 287-307, Kaune, tel. (8-37) 31 23 52, 8-652 80806 el.p. edita.guzenkiene@geometra.lt.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-02-17 iki 2009-03-02 Panemunės seniūnijos patalpose, adresu: Perlojos 29, Kaune ir UAB „Geometra" patalpose adresu: Savanorių pr. 287-307, Kaune.

Viešas svarstymas numatomas 2009-03-03, 15.30 val. Panemunės seniūnijos patalpose, adresu: Perlojos 29, Kauno m. sav.


UAB „Geometra" informuoja apie parengtą žemės sklypo Hipodromo g. 70 detalųjį planą.

Planavimo tikslas - žemės sklypo suformavimas. Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Planavimo organizatorius -Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.
Detaliojo plano rengimo terminas - (preliminarus) 2008m. IV ketv. - 2009 m. I ketv.
Plano rengėjas - UAB „Geometra"; Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumendacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB "Geometra", Savanorių pr. 287-307, architektė Jolita Leseckienė. Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, el.paštas: jolita.leseckiene@geometra.lt, www.geometra.lt.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-01-30 iki 2009-03-03 d. UAB ,,Geometra" patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-02-17 iki 2009-03-03 UAB "Geometra" bei Šančių seniūnijos patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2009-03-03 d., 10 val., Šančių seniūnijos patalpose.
Informuojame apie benrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 1901/0265:97 Agurklių takas 30 Kaune detalųjį planą.


Planavimo tiklas – padalijimas į 2 sklypus, vieno atidalinto sklypo prijungimas prie žemės sklypo kad. Nr. 1901/0265:34, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Viešas susirinkimas įvyks 2009 02 13, 10 val., Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune.
Vieša projekto ekspozicija – 10 darbo dienų iki susirinkimo tuo p ačiu adresu, Kaune bei Petrašiunų seniūnijos patalpose R. Kalantos g. 57, Kaune.
Organizatoriai – Saulius ir Vilma Narbutai, Daina ir Darius Giedraičiai.
Detaliojo plano rengėas – D. Šarakauskas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui tel. (37) 20 69 54, (684) 84894, info@dsarchitektai.lt iki susirinkimo pabaigos.


 

Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą J. Pabrėžos g. 28, Kaune.

Planavimo organizatoriai :Vidutė ir Pranciškus Valaičiai (tel. 8 644 60063).

Planavimo tikslas – padalyti 4180 kv.m žemės sklypą į keturis sklypus, nekeičiant esamos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo (paskirtis - kita, naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) bei nustatyti sklypų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo pagrindinius reikalavimus vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano sprendiniais.
Naujai suplanuotuose sklypuose numatoma statyti po vieną mažaaukštį vienbutį gyvenamąjį namą.

Vieša ekspozicija vyks Aleksoto seniūnijoje, Veiverių g. 132 Kaune 2009 01 28 - 2009 02 10. Viešas susirinkimas įvyks 2009 02 10, 10:00 val. Aleksoto seniūnijoje.

Dėl informacijos, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją architektę I. Korytę Stanionienę (8 37 203691); Ožeškienės 18a, Kaunas, info@iksstudija.lt
Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą Seniavos pl. 52, Kaune.


Planavimo organizatoriai – Marytė Noreikienė ir Robertas Petrulis (tel. 8 603 36762).

Planavimo tikslas
– padalyti 2641 kv.m žemės sklypą į du sklypus, nekeičiant esamos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo (paskirtis - kita, naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) bei nustatyti sklypų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo pagrindinius reikalavimus vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano sprendiniais.
Viename iš naujai suplanuotų sklypų numatoma statyti mažaaukštį vienbutį gyvenamąjį namą, kitame nauja statyba neplanuojama.

Vieša ekspozicija vyks Aleksoto seniūnijoje, Veiverių g. 132 Kaune 2009 01 30 - 2009 02 12. Viešas susirinkimas įvyks 2009 02 12, 15:00 val. Aleksoto seniūnijoje.
Dėl informacijos, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją architektę I. Korytę Stanionienę (8 37 203691); Ožeškienės 18a, Kaunas, info@iksstudija.lt

 

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Islandijos pl. 177A, Kaune, detalusis planas.

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie teisiškai užregistruoto pastato – šiluminės kameros, nustatyti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, žemės naudojimo būdą bei pobūdį pagal įregistruotą pastato tiesioginę paskirtį, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2008 - 2009 m.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-02-09 iki 2009-03-10 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-02-24 iki 2009-03-10 UAB “Polilinija” patalpose bei Eigulių seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2009-03-10 d., 11 val., UAB “Polilinija” patalpose.

Planavimo organizatorius – AB „Kauno energija“.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 625 50, el.paštas: miljure@gmail.com.

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

 Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Partizanų g. 87F, Kaune, detalusis planas.

Planavimo tikslas: žemės sklypo suformavimas prie šiluminės kameros 1H1p Partizanų g. 87F (žemės nuomai ar pirkimui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka), neprieštaraujant Kauno miesto savivaldybės bendrajame plane leistiniems naudojimo būdams, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2008 - 2009 m.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-02-09 iki 2009-03-10 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-02-24 iki 2009-03-10 UAB “Polilinija” patalpose bei Petrašiūnų seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2009-03-10 d., 9 val., Petrašiūnų seniūnijos patalpose.

Planavimo organizatorius – AB „Kauno energija“.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 625 50, el.paštas: miljure@gmail.com.

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


 

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Pramonės pr. 46, Kaune, detalusis planas.

Planavimo tikslas: žemės sklypo suformavimas prie šiluminės kameros 1H1p Pramonės pr. 46 (žemės nuomai ar pirkimui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka), neprieštaraujant Kauno miesto savivaldybės bendrajame plane leistiniems naudojimo būdams, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2008 - 2009 m.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-02-09 iki 2009-03-10 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-02-24 iki 2009-03-10 UAB „Polilinija” patalpose bei Dainavos seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2009-03-10 d., 14 val., Dainavos seniūnijos patalpose.

Planavimo organizatorius – AB „Kauno energija“.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 625 50, el.paštas: miljure@gmail.com.

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas


 
 
 
 
Renginių kalendorius 
 
 
 
 
 Kauno miesto savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867, PVM mokėtojo kodas LT 887648610, tel. (8 37) 42 26 08, faks. (8 37) 42 54 52, el. p. info@kaunas.lt
Statistika:  Skaičiuojama nuo:  2009-01-16.  Iš viso apsilankė:  4993650.  Šiandien apsilankė:  28.  Dabar naršo:  23
© 2002-2012 Kaunas.lt. Visos teisės saugomos. El. paštas: info@kaunas.lt Kopijuoti ir platinti www.kaunas.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama
Informacija interesantams teikiama telefonais 42 28 85 ir 42 26 08.
Svetainę sukūrė  Idamas. Panaudotas SmartWeb