Siunčiama nuotrauka

Metų mokytojo apdovanojimai

2019 m. Metų mokytojo apdovanojimai įteikti:

 1. JŪRATEI MILIAUSKAITEI, Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos dainavimo mokytojai ekspertei;
 2. RASAI SADLAUSKIENEI, Kauno „Saulės“ gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei;
 3. DIANAI VAIDOTIENEI, Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei.

2018 m. Metų mokytojo apdovanojimai įteikti:

 1. ALBERTUI JUŠKAUSKUI, Kauno Jėzuitų gimnazijos technologijų mokytojui metodininkui už nuoseklią kūrybingą veiklą įgyvendinant projektus, už Kauno miesto garsinimą plačiajame pasaulyje, už nuoseklų gabių mokinių ugdymą, aukštus mokymosi pasiekimus, inovatyvių ugdymo formų plėtojimą ir gerosios pedagoginės patirties sklaidą mieste ir respublikoje.
 2. GEDIMINUI GRĖSIUI, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos geografijos mokytojui metodininkui, už inovatyvią, aktyvią ir kūrybišką pedagoginę veiklą, siekiant kuo profesionaliau perteikti dalyko žinias naudojant mokinio asmenybę ugdančius metodus, bei aktyvų dalinimąsi sukaupta praktinės veiklos patirtimi su miesto, šalies ir pasaulio mokytojais.
 3. INGRIDAI ŪSIENEI, Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojai metodininkei, mokyklos bendruomenės mylimai ir gerbiamai mokytojai, už nuolatinę ir veiksmingą sąveiką su mokiniais, veiksmingą pedagoginę veiklą, aukštus ugdytinių rezultatus, aktyvų mokytojo ir mokinio dalyvavimą projektuose, konkursuose, varžybose, mokinių laimėjimus ir jų augimą.

2017 m. Metų mokytojo apdovanojimai įteikti:

 1. RITAI MIGONIENEI, Kauno Panemunės pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojai metodininkei;
 2. DANUTEI SABALIAUSKIENEI, Kauno jaunimo mokyklos istorijos mokytojai metodininkei;
 3. EGLEI ŽIČKUVIENEI, Kauno lopšelio-darželio ,,Rasytė“ logopedei.

2016 m. Metų mokytojo apdovanojimai įteikti:

 1. ILONAI KNYZELIENEI, Kauno „Saulės“ gimnazijos matematikos mokytojai ekspertei;
 2. ARTŪRUI SINKEVIČIUI, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos muzikos mokytojui ir etninės kultūros mokytojui metodininkui;
 3. RIMAI TAMAŠAUSKIENEI, Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ auklėtojai metodininkei

2015 m. Metų mokytojo apdovanojimai įteikti:

 1. DOMUI BOGUŠEVIČIUI, viešosios įstaigos Kauno technologijos universiteto gimnazijos istorijos mokytojui ekspertui,
 2. KSAVERUI PLANČIŪNUI, Kauno berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ vadovui muzikos mokytojui ekspertui,
 3. INGRIDAI ŽEMANTAUSKIENEI, Kauno Humanitarinės pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai.

2014 m. Metų mokytojo apdovanojimai įteikti:

 1. IDALIJAI BRAŠKYTEI, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos choreografijos mokytojai ekspertei, mokinių bei tėvų nuomone mylimiausiai mokytojai, už lietuviško šokio kultūros ir tautinio identiteto ugdymo savitumo puoselėjimą, profesionalumą, autentiškos patirties sklaidą, iniciatyvumą, atsakingumą, aktyvią metodinę, kūrybišką, inovatyvią projektinę veiklą, atstovavimą miestui šalyje ir užsienyje.
 2. KRISTINAI GEIŠIENEI, Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogei, už aktyvią, kūrybišką metodinę ir projektinę veiklą, stiprinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų sveikatą mieste ir šalyje.
 3. LAIMAI GIRDAUSKIENEI, Kauno „Saulės“ gimnazijos geografijos ir ekonomikos mokytojai ekspertei už nuolatinę ir veiksmingą sąveiką su mokiniais, aktyvų mokinių dalyvavimą projektuose, mokinių laimėjimus ir jų augimą, atstovavimą miestui šalyje ir užsienyje.
 4. VILIJAI VILKIENEI, Kauno „Varpo“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei, už aktyvų ir kūrybišką darbą mieste ir šalyje diegiant dalykines ir metodines naujoves, nuolatinę ir veiksmingą sąveiką su mokiniais, aktyvų mokytojo ir mokinio dalyvavimą projektuose, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, atstovaujant miestui.
 5. JOLANTAI ŽYGIENEI, Kauno Panemunės pradinės mokyklos pradinių klasių anglų kalbos mokytojai metodininkei, už kūrybišką dalykinių ir metodinių naujovių įdiegimą, metodinę ir projektinę veiklą, nuoširdų ir inovatyvų darbą vykdant ankstyvojo užsienio kalbų mokymo sklaidą.

 2013 m. Metų mokytojo vardai suteikti:

 1. ALVYDAI ČESIENEI, Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblio ,,Ratilėlis” vadovei, 1-osios muzikos mokyklos mokytojai ekspertei, už didelius nuopelnus puoselėjant jaunimo tautinę savimonę, muzikinę kultūrą, unikalių tautinės kultūros projektų, koncertų, edukacinių programų, kraštotyrinių ekspedicijų inicijavimą bei organizavimą, aukštus vadovaujamų kolektyvų pasiekimus, gerosios darbo patirties sklaidą mieste bei šalyje, lietuvių tautinio meno garsinimą šalyje.
 2. DAINORAI ČIŽINAUSKIENEI, Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas” ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, už vaikų daile besirūpinančių pedagogų vienijimą ir ilgametį sėkmingą vadovavimą Kauno ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugijai, dalijimąsi vaikų dailės ugdymo patirtimi.
 3. STASIUI JURĖNUI, Kauno „Saulės” gimnazijos fizikos mokytojui ekspertui, už rezultatyvų mokinių parengimą konkursams, olimpiadoms, aktyvų ir kūrybišką darbą švietimo įstaigoje, veiksmingą pedagoginę veiklą, patirties sklaidą mieste ir šalyje.
 4. PRANEI STANKEVIČIENEI, Kauno „Varpo” gimnazijos biologijos mokytojai ekspertei, už konceptualius darbus švietimo srityje, formuojant ir įgyvendinant švietimo politiką, veiksmingą pedagoginę veiklą ir patirties sklaidą mieste ir šalyje.
 5. NIJOLEI MARIJAI TIKUIŠIENEI, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos anglų kalbos mokytojai ekspertei, už veiksmingą pedagoginę veiklą ir patirties sklaidą, nuolatinį ir aktyvų mokinių dalyvavimą debatuose, įvairiuose projektuose, konkursuose, olimpiadose, aktyvų kūrybišką darbą švietimo įstaigoje, mieste ir šalyje, diegiant dalykines ir metodines naujoves.

2012 m. Metų mokytojo apdovanojimai įteikti:

 1. IVANUI IR TATJANAI KUZMINAMS, Moksleivių techninės kūrybos centro mokytojams ekspertams.
 2. SIGITAI DIJOKIENEI, „Saulės” gimnazijos geografijos mokytojai ekspertei.
 3. LARISAI GRAŽIENEI, J. Basanavičiaus gimnazijos fizikos mokytojai ekspertei.
 4.  LINAI KOSTIUKOVIENEI, K. Griniaus progimnazijos istorijos mokytojai ekspertei.
 5. JUDITAI SAKALIENEI, Maironio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai.

2011 m. Metų mokytojomis tapo:

 1. DALIAI KLINAVIČIENEI, lopšelio – darželio ,,Aušrinė”, ikimokyklinio ugdymo pedagogei.
 2. BIRUTEI MACIULEVIČIENEI, VšĮ KTU gimnazijos, chemijos mokytojai.
 3. ASTAI MIKNIENEI, A.Smetonos gimnazijos, choro ,,Lyra” vadovei, muzikos mokytojai.
 4. LAIMAI PRANUKEVIČIENEI, KTU Vaižganto vidurinės mokyklos, informacinių technologijų mokytojai.
 5. JOLANTAI ŽVIRBLIENEI, S. Daukanto vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojai.

 

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content