Siunčiama nuotrauka
Pirkimo objektas Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
Pavadinimas Apibūdinimas
Metinės narytės Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungoje pirkimas Perkama metinė (12 mėn.) narytė Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungoje Kauno miesto savivaldybės Mero patarėjui (Personalo valdymo skyrius). Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga (įm. k. 295706790) 50,00 Eur Mažiausia kaina -
Projekto finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo „Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas po P. Vileišio tiltu“, projekto kodas VP3-1.3-ŪM-05-R-21-012“ įgyvendinimo metu sukurto turto draudimo paslaugų pirkimas Projekto finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo „Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas po P. Vileišio tiltu“, projekto kodas VP3-1.3-ŪM-05-R-21-012“ įgyvendinimo metu sukurto turto (594 m ilgio dviračių ir pėsčiųjų takas, 3 pralaidos (13,59 m., 6 m ir 6 m ilgio), 2 apsauginės tvorelės (54,82 m ir 66,34 m ilgio), 2 kelio ženklai, vejos bordiūrai (1193,51 m ), 29 apšvietimo šviestuvai, 1 nuolatinis aiškinamasis stendas) draudimas maksimaliu turto atkuriamosios (naujos) vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. „InterRisk Vienna Insurance group“ AAS Lietuvs filialas, š.k. 300665654 2300 Eur pasiūlyta mažiausia kaina nėra
Vienpusių mobilių reklaminių stovų pirkimas Skubiai perkami 5 vnt. vienpusių mobilių reklaminių stovų, kurie reikalingi siekiant informuoti gyventojus apie vieningo gyventojų aptarnavimo centro teikiamas paslaugas. Prekes tiekėjas įsipareigoja pristatyti į Kauno miesto savivaldybės Ryšių su visuomene skyrių, adresu, Laisvės al. 96, Kaunas, iki 2017 m. birželio 3 d. (Ryšių su visuomene skyrius) IĮ "AKA Baltic" (Į.k. 301697135 ) 210.10 Eur Mažiausia kaina -
Dviratininkų šalmų pirkimas Skubiai perkama 10 vnt. dviratininkų šalmų, kurie bus naudojami 2017 m. birželio 30 d. vyksiančioje spaudos konferencijoje, kurios metu bus pristatyta akcija, skirta naujiems dviratininkų takams. Perkamas prekes Užsakovas atsiims pats. (Ryšių su visuomene skyrius) UAB "FELIT" (IKEA Lietuva) (Į.k. 302491412) 349.90 Eur Mažiausia kaina -
Seminaras „Civilinio proceso pakeitimai nuo 2017-07-01: CPK įgyvendinimas, naujausia teismų praktika ir ekspertų rekomendacijos“ Seminaras „Civilinio proceso pakeitimai nuo 2017-07-01: CPK įgyvendinimas, naujausia teismų praktika ir ekspertų rekomendacijos“, Seminare bus aptariama: Civilinio proceso kodekso pakeitimai; Bendrųjų nuostatų taikymas ir naujausi pakeitimai; Apeliacijos proceso naujovės; Alternatyvių ginčų sprendimo būdų rūšys; Proceso ypatumai po to, kai ginčas išnagrinėtas ikiteisminės ginčų sprendimo institucijos ir kt. Vieta: Viešbutis „Best Western Vilnius“, Konstitucijos pr. 14, Vilnius 09309. Data: 2017-07-10 Trukmė: 6 ak. val. 3 dalyviai. (Teisės ir konsultavimo skyrius) MB „KATSU“* (įm.k.302704180) 326.7 Eur Mažiausia kaina -
Oro kondicionavimo sistemų su įrengimu pirkimas Perkamos prekės - Oro kondicionavimo sistemos su įrengimu (sumontavimu) adresais Šv. Gertrūdos g. 7 ir L. Sapiegos g. 4, Kaune. (Aprūpinimo skyrius) Uždaroji akcinė bendrovė "Elektros paslaugos", į.k. 134848272 9844.79 Eur Mažiausia kaina -
Kauno Rotušės bokšto, Rotušės a. 15, Kaune, tvarkybos darbų, parengiant paprastojo remonto ir tvarkybos darbų projektą pirkimas Perkami tvarkybos darbai, paprastojo remonto ir tvarkybos darbų projektų parengimas bei statinio projekto vykdymo priežiūra. (Kultūros paveldo skyrius) UAB ,,Senamiesčio restauratoriai'', įm .k. 303080225 83900 Eur mažiausia kaina
Atšvaitų pirkimas Skubiai perkama 100 vnt. atšvaitų, kurie skirti naudoti dviratininkams kaip apsaugos priemonės. Prekės perkamos su pristatymu, adresu Laisvės al. 96, Kaunas, iki 2017 m. birželio 26 dienos. (Ryšių su visuomene skyrius) Uždaroji akcinė bendrovė "ECHO STAMP" (Į.k. 111437194) 152.00 Eur Mažiausia kaina -
Paveikslų rėmelių su rėminimu pirkimas Perkama 100 vnt paveikslų rėmelių (70 cm x 50 cm) su rėminimo paslauga (Aprūpinimo skyrius). Uždaroji akcinė bendrovė „Fotonona“ (įm. k. 134985424) 890,00 Eur Mažiausia kaina -
Patalpų nuomos ICE Krokuvos kongresų centre paslaugų pirkimas Perkamos patalpų nuomos paslaugos ICE Krokuvos kongresų centre UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijos metu 2017 m. liepos 10 d. nuo 18.30 iki 22.00 valandos papildomam renginiui, kurio pavadinimas „Kaunas 1919-1939 m.: sostinė, įkvėpta modernaus judėjimo“ (Kultūros paveldo skyrius). Lenkijos Nacionalinės paveldo apsaugos taryba (mokesčių mokėtojo identifikacinis nr. 526-26-54-633) 1181,47 Eur Mažiausia kaina -
Reklaminių tentų pagaminimo/atspausdinimo, pakabinimo ir nukabinimo paslaugų pirkimas Reklaminėje plokštumoje esančioje Savanorių pr., Šiaurės pr. ir Pramonės pr. sankryžoje planuojama eksponuoti savivaldybės užsakymu pagamintus reklaminius stendus (Ryšių su visuomeme skyrius). Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIJOS VAIZDINĖ REKLAMA" 1452 Eur Mažiausia kaina -
Seminaras „Administracinių nusižengimų bylų teisenos ypatumai pagal naująjį LR administracinių nusižengimų kodeksą“. Seminaras „Administracinių nusižengimų bylų teisenos ypatumai pagal naująjį LR administracinių nusižengimų kodeksą“. Seminare bus nagrinėjamos šios temos: Administracinių nusižengimų bylų teisenai keliami reikalavimai pagal naująjį LR ANK; Administracinių nusižengimų bylų teisenos eiga bei teismų praktika dėl administracinio proceso vedimo teisėtumo. Vieta: Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius. Data: 2017 m. birželio 22 d. Seminaro trukmė 4 ak. val., 4 dalyviai. (Viešosios tvarkos skyrius) UAB Kazimiero Simonavičiaus universitetas (įm.k. 111968775) 160 Eur Mažiausia kaina -
Vieningo klientų aptarnavimo centro vizualinio identiteto sukūrimo paslaugų pirkimas Perkamos vizualinio identiteto (apie Kauno miesto informacijos centro – „Mano Kaunas“ teikiamas paslaugas) sukūrimo paslaugos. Paslaugos teikėjas perkančiajai organizacijai turi sukurti ir pateikti iki 2017-06-23 logotipą ir vizualiką. (Ryšių su visuomene skyrius) UAB "MOVE UP MARKETING SOLUTIONS" (Į.k. 301710554) 1400.00 Eur Mažiausia kaina -
Garso specialistų paslaugų pirkimas Paslaugų teikėjas turi sukurti renginio (kurį nurodys Paslaugų gavėjas) įgarsintą vaizdo įrašą ir pateikti jį MP formatu Kauno miesto savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriui, adresu, Laisvės al. 96, Kaunas, arba el. paštu viesieji.rysiai@kaunas.lt iki 2017-06-23. (Ryšių su visuomene skyrius) Mažoji bendrija "Profesionalūs audiovizualiniai sprendimai" (Į.k. 303469970) 229.90 Eur Mažiausia kaina -
Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto vertės nustatymo paslaugų pirkimas Paslaugų teikėjas per 60 kalendorinių dienų nuo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos turi įvertinti perduodamą savivaldybės kilnojamąjį turtą ir pateikti Užsakovui perduodamo turto vertinimo ataskaitą, atitinkančią Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatytus reikalavimus. (Kultūros skyrius) UAB "Asistavita" (Į.k. 301112667) 484.00 Eur Mažiausia kaina -
Oro kondicionavimo sistemų remonto paslaugų pirkimas Perkamos oro kondicionavimo sistemų remonto paslaugos, kurios bus teikiamos Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus (Nemuno g. 29, Kaunas) patalpose. Paslaugų teikėjas įsipareigoja paslaugas suteikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. (Aprūpinimo skyrius) Uždaroji akcinė bendrovė "Elektros paslaugos" (Į.k. 134848272) 2698.30 Eur Mažiausia kaina -
Seminaras „Naujasis viešųjų pirkimų reglamentavimas“. Seminaras „Naujasis viešųjų pirkimų reglamentavimas“. Minėtos seminaro temos bus pagrindinės naujuoju įstatymu įtvirtinamos naujovės: viešųjų pirkimų tikslai ir principai; pirkimų verčių skaičiavimas ir pirkimų tvarkos pasirinkimas; įstatymu nustatytos pirkimų tvarkos taikymo išimtys; pirkimų planavimas, konsultavimasis su rinkos atstovais, interesų konfliktų sprendimas; viešųjų pirkimų rūšys ir jų ypatybės, mažos vertės pirkimų ypatybės; viešųjų pirkimų skelbimas; reikalavimai techninėms specifikacijoms ir t.t. Vieta: viešbutis „Kaunas“, Laisvės al. 79, Kaunas. Data: 2017-06-20 Trukmė: nuo 10.00 val. iki 17.00 val. 60 dalyvių. (Personalo valdymo skyrius) APERTUM UAB (įm.k. 303361934) 1611 Eur Mažiausia kaina -
Seminaras „Naujasis darbo kodeksas praktikams“. Seminare „Naujasis darbo kodeksas praktikams“. Seminaro metu bus nagrinėjamos nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio darbo kodekso naujovės ir jų pritaikymas praktikoje. Taip pat bus nagrinėjamos naujos ir aktualios darbo teisinių santykių reguliavimo nuostatos, kaip ruoštis ir ką keisti įsigaliojus naujam DK? Kokios naujo darbo santykių reguliavimo galimybės ir grėsmės verslui ? Kokius lokalius aktus privaloma priimti/keisti įsigaliojus naujajam DK ? ir t.t. Vieta: „BLC/Verslo Lyderių Centras“, K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53, Kaunas. Data: 2017-06-22. Seminaro laikas: 10:00 – 16:00 val. 4 dalyviai. (Teisės ir konsultavimo skyrius) UAB „Confinn“ (įm.k.302862159) 435.6 Eur Mažiausia kaina -
Tarnybinės aprangos (suknelės) pirkimas Perkama tarnybinė apranga (6 vnt. vasarinių suknelių) Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojoms (Civilinės metrikacijos skyrius). Rasa Murauskienė 294 Eur Mažiausia kaina -
Jurgio Mačiūno aikštės simbolio "Actekas" projekto įgyvendinimo paslaugų pirkimas Perkamos Jurgio Mačiūno aikštės simbolio "Actekas" projekto įgyvendinimo paslaugos pagal Kauno miesto skulptūrinių simbolių sukūrimo supaprastintam atviram projekto konkursui autoriaus Naglio Baltušniko pateiktą pasiūlymą (Kultūros paveldo skyrius). Tadas Šimkus (verslo liudijimo Nr. JD642584-1) 2649 Eur Mažiausia kaina -

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content