Siunčiama nuotrauka

Petrašiūnų seniūnija

Bendra informacija apie Panemunės seniūniją:

Teritorija

 

Petrašiūnų seniūnija jungia keturis mikrorajonus – Petrašiūnus, Palemoną, Amalius ir Naujasodį. Ši seniūnija yra didžiausia iš visų Kauno miesto seniūnijų pagal plotą. Ji aprėpia net 28,46 km2. Seniūnijoje gyvena apie 15 000 gyventojų.  Petrašiūnų seniūnija tai labai daugialypė seniūnija. Čia galima surasti kultūrinio paveldo monumentų, archtektūrinių šedevrų, unikalų kraštovaizdžio kompleksą, šalia kurių stiebiasi Naujasodžio verslo megapolis.

 

 

 

Seniūnijos teritorijoje yra  137 daugiabučiai gyvenamieji namai bei 1265 privačių gyvenamųjų namai; 30 gyvenamųjų namų įsteigtos daugiabučių namų savininkų bendrijos. Dauguma daugiabučių yra 2 ar 3 aukštų, senos statybos.

PETRAŠIŪNŲ SENIŪNIJOS PRIKLAUSANČIŲ GATVIŲ SĄRAŠAS

Petrašiūnai Palemonas Amaliai Naujasodis

K. Baršausko g. Apnarų g. Agurklių takas Meletų takas Biruliškių g.
Betonuotojų g. Ateities pl. Aktinidijų takas Melisų takas Chemijos g.
Bituko g. Aušrinės g. Apuokų takas Motiejukų takas Draugystės g.
Buriuotojų g. Čerpių g. Aronijų takas Naktigonės g. Elektrėnų g.
Chemijos g. Diemedžio g. Ateities pl. Nykštukų takas V. Krėvės pr.
Eglutės takas Gastilonių g. K. Baršausko g. Ožiažolių takas Partizanų g.
Ekskavatorininkų g. Gryžuvos g. Biruliškių g. Palemono g. Pramonės pr.
Energetikų g. Intako g. Bruknių takas Pastarnokų takas Taikos pr.
M. Gimbutienės g. Jazminų g. Chemijos g. Pelėdų takas Technikos g.
Giraitės g. Kalnelio g. Čiobrelių takas Persikų takas
Jėgainės g. Karjerų g. Dagių takas Petražolių takas
R. Kalantos g. Keramzito g. Debesylų takas Pipirmėčių takas
Kombinato g. Kopų g. Elektrėnų g. Pipirnių takas
Laimos g. Kražantės g. Elniaragių takas Plukių takas
Marių g. Laivelių g. Gelsvių takas Porų takas
T. Masiulio g. Marių g. Gelteklių takas Raktažolių g.
Meškeriotojų g. Naktigonės g. Guobų g. Raugerškių skg.
Naglio g. Neveronių g. Intako g. Salierų takas
Nemajūnų g. S. Nėries g. Jerubių takas Sausmedžių skg.
Ūkio g. Palemono g. Jonažolių takas Sidabražolių takas
Vaivos g. Pamario g. Jonvabalių takas Skruzdėlių takas
Parko g. Juodgrūdžių takas Snapučių takas
Pašto g. R. Kalantos g. Svarainių skg.
Pyvesos g. Kalendrų takas Svirplių takas
Pravienos g. Kardažolių takas Šalavijų takas
Rugiagėlių g. Kėnių skg. Šalpusnių takas
Skirvytės g. Kikilių takas Šaltalankių skg.
Stoties g. Kmynų takas Šilagėlių g.
Šilėnų g. Krapų takas Šilokų takas
V. Taujenio g. Krienų takas Šventagaršvių takas
Upytės g. Kryžiasnapių takas Technikos g.
Užupio g. Kukmedžių skg. Tilvikų takas
Veiviržo g. Lanksvų takas Trešnių takas
Verknės g. Levandų takas Varnalėšų takas
Žydrynės g. Mairūnų takas Vėdrynų g.
Medelyno g. Vikių takas
Ugniakuro g. Viksvuolių takas
Vilkdalgių takas
Vinkšnų takas
Viržių g.
Vynvyčių skg.
Žalvarnių takas
Žiežirbų g.
Žilakrūmių skg.
Žiogų takas
Žiomenių takas
Žvaginių takas

 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos


Kauno lopšelis-darželis “Lakštutė”

Teikiamos muzikos pedagogo, logopedo, kūno kultūros pedagogo paslaugos. Papildomos patalpos vaikų ugdymui(-si): biblioteka ir žaisloteka. Grupių skaičius – 7 (dieninės ir savaitinė).
Parko g. 10, tel.: 37 35 88
El. paštas dlakstute@yahoo.com


Kauno vaikų darželis “Rudnosiukas”

Teikiamos muzkos pedagogo ir logopedo paslaugos.
Grupių skaičius – 4 (dieninės).
Betonuotojų g. 3, tel. 35 02 78
El. paštas rudnosiukasdarzelis@gmail.com


Kauno lopšelis-darželis “Drevinukas”

Teikiamos muzikos pedagogo, logopedo, kūno kultūros pedagogo, psichologo, masažuotojo paslaugos. Papildomos patalpos vaikų ugdymui: dailės studija. Įstaigoje veikia konsultacinis korekcinis centras „Šeimos link”, teikiantis pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos bei judesio ir padėties sutrikimų, bei jų šeimoms, kitų ikimokyklinių įstaigų pedagogams, ugdantiems šių specialiųjų poreikių vaikus.
Grupių skaičius – 10 (dieninės ir savaitinės).
R. Kalantos g. 116, tel. 45 40 63
El. paštas drevinukas@gmail.com


Kauno lopšelis-darželis “Šilelis”

Teikiamos muzikos pedagogo, logopedo, kūno kultūros pedagogo paslaugos.
Grupių skaičius – 7 (dieninės)
R. Kalantos g. 118, tel. 45 67 33
El. paštas sileliskaunas@gmail.com


Bendrojo lavinimo mokyklos


Kauno Palemono gimnazija

Marių g. 37, tel. 37 36 25
www.palemonas.kaunas.lm.lt/kitas


Kauno humanitarinė pagrindinė mokykla

T.Masiulio g. 10, tel. 45 64 79
M.Gimbutienės g. 9, tel. 45 57 48
www.hprm.kaunas.lm.lt

 

Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti Seniūnijos nuostatatai parsisiuntimui


(Ištrauka iš LR Vietos savivaldos įstatymo)

Seniūnijos veiklą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos nuostatai. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Kiekvienais metais, tvirtindama savivaldybės biudžetą, savivaldybės taryba tvirtina seniūnijų veiklos programas ir skiria joms įgyvendinti reikalingas lėšas. Savivaldybės taryba nustato seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarką ir asignavimų paskirstymo kriterijus. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų savivaldybės biudžeto asignavimų.

Seniūnija:

 1. neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina
 2. prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų
 3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus
 4. kaimo vietovėse tvarko namų ūkio knygas
 5. renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai
 6. renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis apie šaukiamojo amžiaus jaunuolius, gyvenančius seniūnijos teritorijoje
 7. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui
 8. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas
 9. dalyvauja organizuojant civilinę saugą
 10. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje
 11. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus
 12. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus
 13. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas
 14. dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį
 15. organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus
 16. organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą
 17. nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą
 18. organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje
 19. tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis
 20. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
 21. savivaldybės tarybos sprendimu tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas savivaldybės administracijos padalinys

Seniūnas:

 1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą
 2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus
 3. rengia seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius su savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą
 4. seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu
 5. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais
 6. seniūnijoje, kurios aptarnaujamoje teritorijoje nėra civilinės metrikacijos įstaigų, registruoja mirtis
 7. išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą
 8. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą
 9. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas
 10. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo
 11. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose
 12. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo
 13. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą
 14. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais
 15. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją
 16. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje
 17. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui

 

Kaunas pilnas kultūros

kalnieciu Atnaujinto Kalniečių parko atidarymas

2018-08-25

Lasse Lecklin_Gražiausios branduolinės elektrinės Europoje XV-asis fotomeno festivalis „Kaunas Photo“

2018-09-01

konferencija-modernizmas Modernizmas ateičiai: forumas ir konferencija | KAUNAS2022

2018-09-11

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba