Keleivinio transporto komisija

Vilius Šiliauskas pirmininkas
Paulius Keras pavaduotojas
Vlada Banevičienė narė
Vijolė Karpienė narė
Roma Vosylienė narė
Aloyzas Pakalniškis narys
Ričardas Rusteika narys
Komisijos sekretorė
Elena Žukauskienė
(vyresnioji specialistė)
Tel.  (8 37) 20 00 15
elena.zukauskiene@kaunas.lt
Skip to content