Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 19 d., darbotvarkė

2019 m. lapkričio 19 d. 9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 11 posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-529).

Pranešėjas – Etikos komisijos pirmininkas Rytas Kupčinskas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 ,,Dėl didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (TR-560).

Pranešėja – Personalo valdymo skyriaus vedėja Eglė Andriuškienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-332 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-510).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-541).
 3. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno mieste“ (TR-542).
 4. Dėl pritarimo įgyvendinti švietimo ir sveikatos srities projektus (TR-543).
 5. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Jaunimas saugesniam jaunimui“ (TR-557).

Pranešėja – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Lukaševičiūtė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto patikėjimo uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“ pakeitimo (TR-539).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto patikėjimo uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“ (TR-540).
 3. Dėl pritarimo atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčiui (TR-553).

Pranešėja – Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė

 1. Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai S. Dariaus ir S. Girėno aerodromui (TR-517).

Pranešėjas – Energetikos skyriaus vedėjas Raimundas Endrikis

 1. Dėl Komisijos urbanistiniams, architektūriniams ir investiciniams klausimams spręsti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (TR-559).

Pranešėjas – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl kompensacijos už planuojamą ekologišką ridą įgyvendinant projektą „Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių (troleibusų) įsigijimas“ įkainio nustatymo (TR-538).
 2. Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo (TR-526).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 16 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl transporto lengvatos suteikimo“ pakeitimo (TR-518).
 4. Dėl garantijos suteikimo (TR-548).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės darnaus judumo plano patvirtinimo (TR-527).

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius

 1. Dėl pritarimo dalyvauti Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) vaikams draugiškų miestų iniciatyvoje (TR-528).

Pranešėja – Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Guoda Vaičekauskaitė

 1. Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir neteisėtai gautos kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-552).

Pranešėja – Socialinės paramos skyriaus vedėja Ana Sudžiuvienė

 1. Dėl Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos direktoriaus (TR-520).
 2. Dėl Kauno mokyklos-darželio ,,Šviesa“ direktoriaus (TR-512).
 3. Dėl Kauno miesto mokslo premijų skyrimo (TR-521).
 4. Dėl pritarimo Kauno specialiosios mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai (TR-537).
 5. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Simono Daukanto progimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-522).
 6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (TR-509).
 7. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui viešosiose bendrojo ugdymo mokyklose, kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė (TR-536).

Pranešėja – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Ona Gucevičienė

 1. Dėl kompiuterių įrangos perdavimo Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui (TR-519).
 2. Dėl 2019–2024 m. visuomenės sveikatos stiprinimo gairių „Kaunas – sveikas miestas“ patvirtinimo (TR-525).

Pranešėja – Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Renata Kudukytė-Gasperė

 1. Dėl pritarimo surengti Kaune Europos futbolo federacijų asociacijos (UEFA) moterų čempionių lygos finalines rungtynes (TR-562).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-554).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-384 „Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (TR-558).

Pranešėjas – Sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas

 1. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Nežiniukas“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto Vakarų g. 14, Kaune, nurašymo (TR-511).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno „Vyturio“ gimnazijai (TR-524).
 3. Dėl leidimo Kauno miesto savivaldybės administracijai pirkti vieną automobilį ir išsinuomoti du elektromobilius (TR-523).

Pranešėjas – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Artūras Andriuška

 1. Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei Furmanavičienei, Astai Teresei Kulikauskienei ir Rimai Zdanavičienei (TR-551).
 2. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Darbo g. 10, Kaune (TR-563).
 3. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Sandraugos g. 13B, Kaune, perdavimo neatlygintinai Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn (TR-547).
 4. Dėl nekilnojamojo turto K. Baršausko g. 92-17, Kaune, panaudos sutarties su Kauno bendruomenės centru „Girsta“ atnaujinimo (TR-561).
 5. Dėl nekilnojamojo turto panaudos ir nuomos sutarčių, sudarytų su Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija, Maltos ordino pagalbos tarnyba ir viešąja įstaiga „Ištiesk pagalbos ranką“, pakeitimo (TR-549).
 6. Dėl pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Uosio g. 7 ir H. ir O. Minkovskių g. 86, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-544).
 7. Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 51, Kaune, verčių perėmimo, turto perdavimo ir nekilnojamojo turto panaudos sutarties su Kauno „Vyturio“ gimnazija atnaujinimo (TR-546).
 8. Dėl nuomos sutarties su J. Venclovienės įmone nutraukimo ir nekilnojamojo turto Josvainių g. 2, Kaune, nuomos (TR-533).
 9. Dėl negyvenamųjų patalpų Rasytės g. 10A, Kaune, nuomos (TR-534).
 10. Dėl nekilnojamojo turto Kareivinių g. 20, Kaune, nuomos (TR-535).
 11. Dėl negyvenamųjų patalpų Kovo 11-osios g. 26, Kaune, nuomos (TR-545).
 12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-601 „Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 52-79, Kaune, pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-513).
 13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-481 „Dėl Savivaldybės būsto M. Daukšos g. 48-4, Kaune, pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-516).
 14. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Saulės g. 16-23, Kaune, pardavimo (TR-514).
 15. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto K. Griniaus g. 13-7, Kaune, pardavimo (TR-515).
 16. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltijos g. 88-16, Kaune, pardavimo (TR-530).
 17. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Raudondvario pl. 117-4, Kaune, pardavimo (TR-531).
 18. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kareivinių g. 24-2A, Kaune, pardavimo (TR-532).
 19. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto K. Būgos g. 54-1, Kaune, pardavimo (TR-550).
 20. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto A. Mackevičiaus g. 104-14, Kaune, pardavimo (TR-555).
 21. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Jurbarko g. 49, Kaune, dalies pardavimo (TR-556).

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

Renginių kalendorius

Neigaliuju diena-02 Žmonių su negalia mėnuo

2019-11-12

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba