Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 15 d., darbotvarkė

2019 m. spalio 15 d. 9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 10 posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-452).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 2019 metų išlaidų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (TR-453).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-286 ,,Dėl Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (TR-454).

Pranešėja – Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja Vijolė Karpienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Andriaus Palionio delegavimo į darbo grupę pasirengimui 2020 metų pasaulio salės futbolo čempionatui Lietuvoje koordinuoti“ pakeitimo (TR-450).

Pranešėjas – Sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas

 1. Dėl viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo pertvarkymo į biudžetinę įstaigą Dariaus ir S. Girėno aerodromą ir jos buhalterinės apskaitos tvarkymo (TR-451).

Pranešėja – Juridinių asmenų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Ingrida Serapinienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-473 „Dėl pritarimo rengti Kauno miesto darnaus judumo planą“ pakeitimo (TR-490).
 2. Dėl 2020 m. Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų patvirtinimo (TR-446).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-466).

Pranešėja – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Lukaševičiūtė

 1. Dėl Ginkmedžių akligatvio pavadinimo suteikimo (TR-491).
 2. Dėl žemės sklypo (sklypų) teritorijoje, esančioje prie J. Čapliko gatvės, Kaune, formavimo (TR-487).

Pranešėjas – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-463).

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius

 1. Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-502).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-741 „Dėl Leidimų važiuoti Kauno miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-489).

Pranešėjas – Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis

 1. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktoriaus (TR-465).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-553 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-507).
 3. Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-508).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-348 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo metais patikslinimo ir pritarimo patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2019–2020 mokslo metais“ pakeitimo (TR-464).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo (TR-506).

Pranešėja – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas             Ona Gucevičienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse kultūros įstaigose nustatymo“ pakeitimo (TR-461).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Kauno miesto savivaldybės projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ pakeitimo (TR-460).

Pranešėjas – Kultūros skyriaus vedėjas Albinas Vilčinskas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (TR-500).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-682 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-501).

Pranešėja – Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas Guoda Vaičekauskaitė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo (TR-447).
 2. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai (TR-449).
 3. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Kauno miesto poliklinikai (TR-448).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo VšĮ Kauno miesto poliklinikos dalininkų kapitalui padidinti (TR-479).
 5. Dėl atstovų paskyrimo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų stebėtojų tarybą (TR-483).
 6. Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės stebėtojų tarybą (TR-485).
 7. Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Respublikinės Kauno ligoninės stebėtojų tarybą (TR-488).

Pranešėja – Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Renata Kudukytė-Gasperė

 1. Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo atviro konkurso I pirkimo dalį tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-455).
 2. Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo atviro konkurso II pirkimo dalį tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-456).
 3. Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno Palemono gimnazijai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-458).
 4. Dėl UAB „Šilumininkas“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-457).
 5. Dėl UAB „Šilumininkas“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-459).

Pranešėja – Energetikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Austėja Jankauskaitė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-503).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-504).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-614 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-402 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Savivaldybės nekilnojamojo turto nuompinigių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-467).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-469).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-375 „Dėl prašymo perduoti neatlygintinai Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn žemės sklypus Vainatrakio kaime, Kauno rajone“ pakeitimo (TR-484).
 6. Dėl sutikimo vykdyti statybos darbus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-0457-3931) Vokiečių g. 13, Kaune (TR-492).
 7. Dėl sutikimo tiesti elektros kabelį žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2864-6446) Petrausko g., Kaune (TR-495).
 8. Dėl sutikimo tiesti šilumos tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-0970-9580) ir O. Minkovskių g. 91, Kaune, ir žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-0295-7331) Karaliaus Mindaugo pr., Kaune (TR-497).
 9. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklypo (unikalusis Nr. 4400-0605-4826), Kaune, dalyje (TR-498).
 10. Dėl nekilnojamojo turto P. Lukšio g. 40, Kaune, panaudos sutarties su Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija atnaujinimo (TR-468).
 11. Dėl leidimo Kauno Žaliakalnio progimnazijai neskaičiuoti nuomos mokesčio už UAB „Sidabrinis beržas“ išnuomotą turtą Širvintų g. 15, Kaune (TR-470).
 12. Dėl nekilnojamojo turto Ašigalio g. 23, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklai (TR-471).
 13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-429  „Dėl Savivaldybės panaudos sutarties su Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija pakeitimo, nuomos sutarties su UAB „Varba“ nutraukimo ir turto Bitininkų g. 31, Kaune, perėmimo ir perdavimo“ pakeitimo             (TR-477).
 14. Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 115, Kaune, perėmimo ir perdavimo (TR-478).
 15. Dėl negyvenamųjų patalpų Partizanų g. 5, Kaune, nuomos (TR-480).
 16. Dėl leidimo registruoti Kauno „Saulės“ gimnazijos labdaros ir paramos fondo buveinę pastate Savanorių pr. 46, Kaune (TR-481).
 17. Dėl nekilnojamojo turto P. Plechavičiaus g. 21, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise vaikų gerovės centrui „Pastogė“ (TR-482).
 18. Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą valstybės įmonei Turto bankui (TR-499).
 19. Dėl gydymo paskirties pastato – ligoninės Josvainių g. 2, Kaune, statybos (TR-505).
 20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-486).
 21. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto R. Kalantos g. 145-46, Kaune, pardavimo (TR-474).
 22. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Rasytės g. 2-48, Kaune, pardavimo (TR-475).
 23. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 33-91, Kaune, pardavimo (TR-472).
 24. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Kęstučio g. 16, Kaune, dalies pardavimo (TR-493).
 25. Dėl negyvenamosios patalpos – pastogės Liepojos g. 1, Kaune, dalies pardavimo (TR-494).
 26. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato A. Juozapavičiaus pr. 15, Kaune, dalies pardavimo (TR-496).
 27. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto M. Jankaus g. 28-2, Kaune, pardavimo (TR-473).
 28. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-606 „Dėl Savivaldybės būsto A. Juozapavičiaus pr. 44-17, Kaune, pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-476).

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba