Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 18 d., darbotvarkė

2019 m. birželio 18 d. 9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 7 posėdis:

 1. Dėl Kauno miesto garbės piliečio vardo suteikimo Algirdui Antanui Avižieniui (TR-328).

Pranešėjas – Kauno miesto savivaldybės Apdovanojimų tarybos pirmininkas Benjaminas Želvys

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo (TR-315).

Pranešėjas – Kontrolės komiteto pirmininkas Vygantas Gudėnas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-172 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (TR-291).
 2. Dėl Kauno miesto akademinių reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (TR-311).

Pranešėja – Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja Audronė Petkienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-169 ,,Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-293).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 ,,Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (TR-320).

Pranešėja – Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja Vijolė Karpienė

 1. Dėl Zūbiškių gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (TR-271).
 2. Dėl pritarimo Kauno savivaldybės įmonės „Kauno planas“ 2018 metų veiklos ataskaitai (TR-262).

Pranešėjas – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-286).
 2. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Kaunas IN“ 2018 metų veiklos ataskaitai (TR-261).

Pranešėja – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Sonata Senkienė

 1. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 2018 metų veiklos ataskaitai (TR-263).

Pranešėja – Centrinio apskaitos skyriaus vedėja Jolanta Brazaitienė

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms (TR-270).

Pranešėjas – Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis

 1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Kauno butų ūkio 2018 metų veiklos ataskaitai (TR-266).

Pranešėjas – Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus vedėjas Kęstutis Miškinis

 1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Centrinis knygynas“ 2018 metų veiklos ataskaitai (TR-259).

Pranešėja – Juridinių asmenų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Ingrida Serapinienė

 1. Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ ir UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ veiklos 2018 metų ataskaitoms (TR-265).

Pranešėjas – Energetikos skyriaus vedėjas Raimondas Mačikėnas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi tarifų Kauno mieste nustatymo“ pakeitimo (TR-318).
 2. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Automobilių stovėjimo aikštelės“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ 2018 metų veiklos ataskaitoms (TR-269).

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius

 1. Dėl turto perdavimo biudžetinėms įstaigoms – Kauno sporto mokykloms (TR-278).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-220 „Dėl viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro veiklos nutraukimo ir likvidavimo“ pakeitimo (TR-285).
 3. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sporto įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms (TR-260).

Pranešėjas – Sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas

 1. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei (TR-294).
 2. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai (TR-287).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-510 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-290).
 4. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms (TR-267).

Pranešėja – Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Renata Kudukytė-Gasperė

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų 2018  metų veiklos ataskaitoms (TR-268).

Pranešėjas – Kultūros skyriaus vedėjas Albinas Vilčinskas

 1. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ direktoriaus (TR-276).
 2. Dėl Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos direktoriaus (TR-279).
 3. Dėl Kauno Kovo 11-osios gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-272).
 4. Dėl Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-273).
 5. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ nuostatų patvirtinimo (TR-280).
 6. Dėl Kauno specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-281).
 7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-282).
 8. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-284 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo ir pritarimo viešosios įstaigos Kauno vaikų darželio „Rytmetys“ didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui“ pakeitimo (TR-274).
 9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-567 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui viešosiose bendrojo ugdymo mokyklose, kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė“, pakeitimo (TR-312).
 10. Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (TR-313).
 11. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, perduoto Kauno Juozo Urbšio katalikiškai pagrindinei mokyklai, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-275).
 12. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 2018 metų ataskaitoms (TR-258).

Pranešėjas – Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika

 1. Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-314).
 2. Dėl Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-319).

Pranešėja – Socialinės paramos skyriaus vedėja Ana Sudžiuvienė

 1. Dėl Kauno miesto socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (TR-295).
 2. Dėl Kauno savivaldybės vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo (TR-283).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės senjorų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (TR-329).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (TR-330).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (TR-331).
 6. Dėl leidimo Kauno savivaldybės vaikų globos namams išsinuomoti tarnybinį automobilį (TR-284).
 7. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms (TR-264).

Pranešėja – Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas Jūratė Putnienė

 1. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Žingsnelis“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto, Rasytės g. 9, Kaune, nurašymo (TR-292).

Pranešėjas – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Artūras Andriuška

 1. Dėl butų pirkimo asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (TR-288).
 2. Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą valstybės įmonei Turto bankui (TR-289).
 3. Dėl nekilnojamojo turto Kareivinių g. 20, Kaune, nuomos (TR-326).
 4. Dėl nekilnojamojo turto Pramonės pr. 31 ir T. Masiulio g. 8, Kaune, nuomos (TR-310).
 5. Dėl nekilnojamojo turto Kareivinių g. 13, Kaune, panaudos sutarties su Kauno sporto asociacija atnaujinimo (TR-309).
 6. Dėl 2017 m. liepos 11 d. valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties   SR-0417 atnaujinimo (TR-297).
 7. Dėl nekilnojamojo turto K. Baršausko g. 91, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Vytauto Didžiojo karo muziejui (TR-296).
 8. Dėl nekilnojamojo turto Veiverių g. 132, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai S. Dariaus ir S. Girėno aerodromui (TR-308).
 9. Dėl nekilnojamojo turto Ašigalio g. 23, Kaune, perėmimo iš Kauno Pilėnų progimnazijos ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklai (TR-316).
 10. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 152, Kaune, perėmimo iš Kauno Dainavos progimnazijos ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklai-daugiafunkciam centrui (TR-317).
 11. Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto Bitininkų g. 31, Kaune, esminio pagerinimo, vertės padidinimo, perdavimo pagal panaudos sutartį ir panaudos sutarties su Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija pakeitimo (TR-277).
 12. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2451-7751) Jersikos g., Kaune (TR-321).
 13. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2065-8738) Vokiečių g., Kaune (TR-322).
 14. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2865-7387) Vokiečių g., Kaune (TR-323).
 15. Dėl specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (XLIX) taikymo žemės sklypui A. Mackevičiaus g. 42, Kaune (TR-324).
 16. Dėl žemės sklypų Plungės g. 29, 41, Kaune, pirkimo (TR-325).
 17. Dėl žemės sklypų, esančių Kauno rajono savivaldybėje, Rokų seniūnijoje, Vainatrakio kaime, išnuomojimo aukciono būdu (TR-332).
 18. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-327).
 19. Dėl buto Partizanų g. 212-64, Kaune, nuomos sutarties sąlygų pakeitimo ir Savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo (TR-333).
 20. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Partizanų g. 29I-42, Kaune, pardavimo (TR-307).
 21. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Siūlų g. 12-3, Kaune, pardavimo (TR-298).
 22. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Linkuvos g. 37-2, Kaune, pardavimo (TR-299).
 23. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 17-36, Kaune, pardavimo (TR-300).
 24. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Ašigalio g. 53-32, Kaune, pardavimo (TR-301).
 25. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Vaisių g. 20-10, Kaune, pardavimo (TR-302).
 26. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Savanorių pr. 60-26, Kaune, pardavimo (TR-303).
 27. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Partizanų g. 84-70, Kaune, pardavimo (TR-304).
 28. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Veliuonos g. 23-4, Kaune, pardavimo (TR-305).
 29. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto A. Juozapavičiaus pr. 2-3, Kaune, pardavimo (TR-306).

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

 

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba