Siunčiama nuotrauka

2019 m. balandžio 16 d. šaukiamas naujai išrinktos Kauno miesto savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi šaukiu pirmąjį naujai išrinktos Kauno miesto savivaldybės tarybos posėdį 2019 m. balandžio 16 dieną 9 val. Posėdis vyks Kauno miesto savivaldybės Didžiojoje salėje (Laisvės al. 96, Kaunas)

Pagal Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 3 dalį pirmajame posėdyje:

1) prisiekia savivaldybės tarybos nariai;

2) gali būti posėdžio pirmininkui įteikiami vieši pareiškimai dėl savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas, dėl savivaldybės tarybos daugumos ir savivaldybės tarybos opozicijos sudarymo;

3) priimamas sprendimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir mero siūlymu dėl pavedimo savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui ar kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas) naujai kadencijai;

4) gali būti skiriami mero pavaduotojas (pavaduotojai) ir savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

Kauno miesto savivaldybės Nr.15 rinkimų komisijos pirmininkė

Elena Skirmantienė

Skip to content