Kauno miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto projektas

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-125, patvirtintu Savivaldybės tarybos reglamento 195.1 punktu, miesto gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto gali teikti 7 dienas nuo projekto paskelbimo dienos elektroniniu paštu biudzetas@kaunas.lt arba raštu Finansų ir ekonomikos skyriui.

1. priedas – pajamos

1. priedas – asignavimai

2. priedas

3. priedas

4. priedas

5. priedas

6. priedas

7. priedas

Sprendimo projektas

 

 

Skip to content