Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 13 d., darbotvarkė

2018 m. lapkričio 13 d.  9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 10 posėdis:

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Petrausko atleidimo iš pareigų (TR-614).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Viliaus Šiliausko atleidimo iš pareigų (TR-616).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo (TR-617).

Pranešėjas – Savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 ,,Dėl didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (TR-608).
 2. Dėl įgaliojimų, susijusių su viešo konkurso į Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų pareigas organizavimu, suteikimo (TR-577).

Pranešėja – Personalo valdymo skyriaus vedėja Eglė Andriuškienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-204 ,,Dėl dalyvavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimuose“ pakeitimo (TR-553).

Pranešėja – Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja Audronė Petkienė

 1. Dėl pritarimo Vestfoldo apskrities savivaldybės (Norvegijos karalystė) ir Kauno miesto savivaldybės (Lietuvos Respublika) bendradarbiavimo sutarties projektui ir įgaliojimo ją pasirašyti (TR-566).
 2. Dėl pritarimo Grenoblio miesto savivaldybės (Prancūzijos Respublika) ir Kauno miesto savivaldybės (Lietuvos Respublika) bendradarbiavimo susitarimo projektui ir įgaliojimo jį pasirašyti (TR-578).

Pranešėja – Užsienio ryšių skyriaus vedėja Emilija Šakalienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-586).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-425 „Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2018 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-615).

Pranešėja – Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vijolė Karpienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių                           finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-573).

Pranešėja – Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo sutarties formos (TR-551).

Pranešėja – Centrinio apskaitos skyriaus vedėja Jolita Malcytė

 1. Dėl Neretos gatvės pavadinimo panaikinimo, Latgalių gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir Šv. Jono Pauliaus II aikštės pavadinimo suteikimo (TR-610).
 2. Dėl Kioskų, paviljonų, lauko kavinių, laikinųjų prekybos įrenginių ir prekybai pritaikytų automobilių (priekabų) pašalinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-580).

Pranešėjas – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl viešosios įstaigos „Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai“ veiklos nutraukimo ir likvidavimo (TR-602).

Pranešėjas – Juridinių asmenų valdymo skyriaus vedėjas Mindaugas Kyguolis

 1. Dėl Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų paramos priėmimo (TR-574).

Pranešėjas – Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-473 „Dėl pritarimo rengti Kauno miesto darnaus judumo planą“ pakeitimo (TR-567).

Pranešėjas – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas Tadas Metelionis

 1. Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų (išskyrus namo šildymo ir karšto vandens sistemas ir liftus) maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo  (TR-579).

Pranešėjas – Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus vedėjas Kęstutis Miškinis

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-807 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos tarnybos tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“ pakeitimo (TR-555).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-294 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi Kauno mieste taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-605).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi tarifų Kauno mieste nustatymo“ pakeitimo (TR-606).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-618)

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras

 1. Dėl UAB „Šilumininkas“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-563).
 2. Dėl UAB „Šilumininkas“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-564).
 3. Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno Palemono gimnazijai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-565).

Pranešėjas – Energetikos skyriaus vedėjas Raimondas Mačikėnas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-576).
 2. Dėl pritarimo susitarimui dėl 2017 m. liepos 11 d. jungtinės veiklos sutarties SR-0414 pakeitimo (TR-609).

Pranešėja – Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė

 1. Dėl koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro kūrybinių darbuotojų atestavimo komisijos patvirtinimo (TR-554).

Pranešėjas – Kultūros skyriaus vedėjas Albinas Vilčinskas

 1. Dėl oro baliono perdavimo panaudos pagrindais valdyti viešajai įstaigai S. Dariaus ir Girėno aerodromui (TR-588).

Pranešėjas – Sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas

 1. Dėl pritarimo vykdyti programą ,,Jaunimo planeta“ 2018–2019 mokslo metais Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (TR-603).
 2. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui viešosiose bendrojo ugdymo mokyklose, kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė (TR-585).
 3. Dėl Kauno miesto mokslo premijų skyrimo (TR-584).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės muzikos mokyklų teikiamų papildomų paslaugų įkainių nustatymo (TR-583).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-582).
 6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-461 „Dėl atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamą formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą dydžio nustatymo ir mokesčio už šio tipo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-607).

Pranešėjas – Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika

 1. Dėl leidimo Kauno Palemono gimnazijai statyti naują statinį – stadiono tvorą sklype Marių g. 37, Kaune (TR-556).

Pranešėjas – Aprūpinimo skyriaus vedėjas Alfonsas Jarušauskas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (TR-552).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-612).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl sutikimo priimti kaip paramą Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą Europos pr. 21, Kaune“ pakeitimo (TR-571).
 4. Dėl sutikimo priimti kaip paramą Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą Europos pr. 21, Kaune (TR-572).
 5. Dėl butų pirkimo asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (TR-589).
 6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-604).
 7. Dėl leidimo registruoti Lietuvos samariečių bendrijos buveinę Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose negyvenamosiose patalpose Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaune (TR-559).
 8. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-353 „Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų g. 45, Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios (TR-557).
 9. Dėl pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Perlojos g. 51, 53, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-558).
 10. Dėl nekilnojamojo turto Vilniaus g. pėsčiųjų tunelyje, Kaune, nuomos (TR-560).
 11. Dėl kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Taikos pr. 51, Kaune, perėmimo ir savivaldybės negyvenamųjų patalpų moksleivių maitinimui organizuoti švietimo įstaigose nuomos sutarties su UAB „Atata“ pakeitimo (TR-561).
 12. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 112A, Kaune, panaudos sutarties su Kauno sportinio šaudymo klubu atnaujinimo (TR-562).
 13. Dėl nekilnojamojo turto J. Kumpio g. 1, Kaune, perdavimo Kauno lopšeliui-darželiui „Dvarelis“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-569).
 14. Dėl pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-570).
 15. Dėl pripažinto nereikalingu naudoti nekilnojamojo daikto Baltų pr. 7, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-575).
 16. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo turto K. Baršausko g. 77C, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-568).
 17. Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarčių, sudarytų su viešąja įstaiga Kauno miesto poliklinika, pakeitimo (TR-611).
 18. Dėl žemės sklypų Plungės g. 29, Plungės g. 41 ir Plungės g. 43, Kaune, pirkimo procedūrų organizavimo (TR-581).
 19. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Dubysos g. 26-6, Kaune, pardavimo (TR-587).
 20. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Liepojos g. 1-2, Kaune, pardavimo (TR-590).
 21. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto A. Juozapavičiaus pr. 38-3, Kaune, pardavimo (TR-591).
 22. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų H. ir O. Minkovskių g. 66, Kaune, pardavimo (TR-593).
 23. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Chemijos g. 9A-55, Kaune, pardavimo (TR-594).
 24. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Siūlų g. 30-2, Kaune, pardavimo (TR-596).
 25. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto R. Kalantos g. 69-6, Kaune, pardavimo (TR-597).
 26. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Utenos g. 13A, Kaune, pardavimo (TR-598).
 27. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Veiverių g. 36, Kaune, dalių pardavimo (TR-599).
 28. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Panerių g. 37, Kaune, pardavimo (TR-600).
 29. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto K. Baršausko g. 73-17, Kaune, pardavimo (TR-601).

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

 

 

 

Kaunas pilnas kultūros

12 03 neigaliuju reng plakatas hor_svs e Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos renginiai Kaune

2018-12-02

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba