Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 11 d., darbotvarkė

2018 m. rugsėjo 11 d.  9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 8 posėdis.

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-485).
 2. Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2018 metų sąrašo patvirtinimo (TR-486).

Pranešėjas – Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas Algimantas Laucius

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TR-446).

Pranešėja – Centrinio apskaitos skyriaus vedėja Jolita Malcytė

 1. Dėl važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos suteikimo (TR-489).
 2. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Kauno autobusai“ (TR-465).
 3. Dėl popiežiaus Pranciškaus vizito savanorių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo (TR-494).

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras

 1. Dėl V. Borisevičiaus gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (TR-483).

Pranešėjas – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl pavedimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui priimti sprendimus dėl gyvenimo laikotarpio socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose pratęsimo (TR-437).

Pranešėja – Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė

 1. Dėl atskirų kuro rūšių kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo (TR-439).

Pranešėjas – Energetikos skyriaus vedėjas Raimondas Mačikėnas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Nemuno žemupio kultūros ir gamtos paveldo animavimas e-rinkodaros būdais“ pakeitimo (TR-453).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-7 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-495).

Pranešėjas – Plėtros programų ir investicijų skyriaus Tadas Metelionis

 1. Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties projektui (TR-484).

Pranešėjas – Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-440).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos mokėjimo nutraukimo (TR-447).
 3. Dėl Kauno krepšinio mokyklos „Žalgiris“ nuostatų patvirtinimo (TR-449).
 4. Dėl Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai“ nuostatų patvirtinimo (TR-438).

Pranešėjas – Sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas

 1. Dėl Kauno kultūros centro „Tautos namai“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (TR-450).
 2. Dėl Kauno miesto muziejaus buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (TR-451).

Pranešėjas – Kultūros skyriaus vedėjas Albinas Vilčinskas

 1. Dėl leidimo Kauno Jono Pauliaus II gimnazijai ir Kauno Palemono gimnazijai statyti naujus statinius (TR-436).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo Kauno technologijos universiteto licėjui (TR-435).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, perduoto Kauno Jono Pauliaus II gimnazijai, nurašymo (TR-434).

Pranešėjas – Aprūpinimo skyriaus vedėjas Alfonsas Jarušauskas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 24 d. sprendimo T-389 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais patikslinimo ir pritarimo patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2018–2019 mokslo metais“ pakeitimo (TR-470).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo (TR-490).
 3. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos įstaigose nustatymo (TR-487).
 4. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui viešosiose bendrojo ugdymo mokyklose, kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė (TR-488).

Pranešėjas – Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-478).
 2. Dėl nekilnojamojo turto S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune, nuomos (TR-452).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl prašymo perduoti Kauno mieste esančius valstybinius miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybei“ pakeitimo (TR-492).
 4. Dėl nekilnojamojo turto Birutės g. 29A, Kaune, perėmimo iš Kauno savivaldybės vaikų globos namų ir perdavimo Kauno miesto socialinių paslaugų centrui (TR-493).
 5. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 5, Kaune, perėmimo iš Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro (TR-441).
 6. Dėl nekilnojamojo turto Danų g. 15A, Kaune, perdavimo Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-442).
 7. Dėl nekilnojamojo turto Miško g. 3, Kaune, perėmimo iš Kauno krepšinio mokyklos „Žalgiris“ ir perdavimo Kauno sporto mokyklai „Startas“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-443).
 8. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto Kęstučio g. 45, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-444).
 9. Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai (TR-466).
 10. Dėl leidimo registruoti viešosios įstaigos „Kaunas 2022“ buveinę Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate M. Daukšos g. 34, Kaune (TR-467).
 11. Dėl nekilnojamojo turto Giedraičių g. 8, Kaune, perdavimo valstybės nuosavybėn (TR-448).
 12. Dėl nekilnojamojo turto Vokiečių g. 164, Kaune, perėmimo ir perdavimo (TR-468).
 13. Dėl nekilnojamojo turto Demokratų g. 34, Kaune, esminio pagerinimo, vertės padidinimo ir inžinerinių tinklų perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti jais Kauno plaukimo mokyklai (TR-469).
 14. Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 39A ir Pašilės g. 41, Kaune, perdavimo Kauno krepšinio mokyklai „Žalgiris“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-445).
 15. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių, sudarytų su viešąja įstaiga Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjumi, pakeitimo (TR-479).
 16. Dėl butų pirkimo Asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (TR-491).
 17. Dėl pritarimo atlikti dujų įvedimo ir šildymo sistemos remonto darbus Anykščių g. 18, Kaune (TR-480).
 18. Dėl nekilnojamojo turto Josvainių g. 2, Kaune, nuomos (TR-481).
 19. Dėl nekilnojamojo turto Josvainių g. 2, Kaune, nuomos (TR-482).
 20. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato K. Donelaičio g. 79, Kaune, dalių pardavimo  (TR-460).
 21. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Taikos pr. 39-42, Kaune, pardavimo (TR-454).
 22. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto V. Putvinskio g. 7-17, Kaune, pardavimo (TR-455).
 23. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kuršių g. 20-48, Kaune, pardavimo (TR-456).
 24. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Taikos pr. 63-23, Kaune, pardavimo (TR-457).
 25. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Taikos pr. 85-62, Kaune, pardavimo (TR-458).
 26. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Partizanų g. 78-46, Kaune, pardavimo (TR-459).
 27. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 107-38, Kaune, pardavimo (TR-461).
 28. Dėl Savivaldybės būsto L. Ivinskio g. 112-2, Kaune, pardavimo (TR-462).
 29. Dėl Savivaldybės būsto K. Baršausko g. 75-2, Kaune, pardavimo (TR-463).
 30. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 165-30, Kaune, pardavimo (TR-464).
 31. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Studentų g. 14-40, Kaune, pardavimo (TR-471).
 32. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Pušyno g. 51-1, Kaune, pardavimo (TR-472).
 33. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Partizanų g. 36-85, Kaune, pardavimo (TR-473).
 34. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Lietuvių g. 17-6, Kaune, pardavimo (TR-474).
 35. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto M . Daukšos g. 48-4, Kaune, pardavimo (TR-475).
 36. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 165-1, Kaune, pardavimo (TR-476).
 37. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 27-56, Kaune, pardavimo (TR-477).

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas

Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

 

 

Kaunas pilnas kultūros

Lasse Lecklin_Gražiausios branduolinės elektrinės Europoje XV-asis fotomeno festivalis „Kaunas Photo“

2018-09-01

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba