Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 26 d., darbotvarkė

2017 m. birželio 26 d.  9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 6 posėdis.

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-783 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-339).

Pranešėja – Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja Audronė Petkienė.

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo (TR-332).

Pranešėjas – Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas Algimantas Laucius.

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-356).

Pranešėjas – Juridinių asmenų valdymo skyriaus vedėjas Mindaugas Kyguolis.

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-426 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“ pakeitimo (TR-368).

Pranešėjas – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius.

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-630 „Dėl Kauno miesto gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-369).

Pranešėjas – Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-351).
 2. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Turizmo maršrutų, jungiančių Elko ir Kauno miestus, vystymas“ (TR-338).
 3. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros kūrimas Kaune“ (TR-331).

Pranešėjas – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas Tadas Metelionis.

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-805 „Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“ pakeitimo (TR-336).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos suteikimo“ pakeitimo (TR-370).

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras.

 1. Dėl įgaliojimų suteikimo Nijolei Ivaškevičienei, Aušrai Kazlauskienei ir Rasai Pakėnienei (TR-330).

Pranešėjas – Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus vedėjas Kęstutis Miškinis.

 1. Dėl Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos direktoriaus (TR-337).
 2. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms (TR-335).

Pranešėjas – Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika

 1. Dėl Kauno specialiosios mokyklos perkamos (parduodamos) ar finansuojamos dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų kainų (TR-352).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-819 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir sąrašo nustatymo“ pakeitimo (TR-329).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams) Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-358).
 4. Dėl Vaikų gerovės centro „Pastogė“ nuostatų patvirtinimo (TR-355).
 5. Dėl Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro nuostatų patvirtinimo (TR-354).
 6. Dėl Kauno miesto socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (TR-353).
 7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl didžiausio leistino Kauno miesto socialinių paslaugų centro pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (TR-361).

Pranešėja – Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė.

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-59 ,,Dėl mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose“ pakeitimo (TR-360)
 2. Dėl Kauno krepšinio mokyklos ,,Aisčiai“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (TR-359)
 3. Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 39A, 41, Kaune, dalies pirkimo (TR-373).

Pranešėjas – Sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas.

 1. Dėl automobilių perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (TR-326).
 2. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Čiauškutis“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo (TR-327).
 3. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Mažylis“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo (TR-328).

Pranešėjas – Aprūpinimo skyriaus vedėjas Alfonsas Jarušauskas.

 1. Dėl sutikimo perduoti valstybės įmonei Turto bankui valstybės turtą – 3/1000 dalis palėpės Laisvės al. 34, Kaune (TR-341).
 2. Dėl nekilnojamojo turto K. Donelaičio g. 6, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (TR-333).
 3. Dėl nekilnojamojo turto Šarkuvos g. 32-79, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno savivaldybės vaikų globos namams (TR-325).
 4. Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 37-55, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno savivaldybės vaikų globos namams (TR-324).
 5. Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 34, Kaune, perdavimo Kauno lopšeliui-darželiui „Šilinukas“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-340).
 6. Dėl nekilnojamojo turto Kariūnų pl. 5, Kaune, perdavimo Kauno Panemunės pradinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ir esminio turto pagerinimo ir vertės padidinimo (TR-357).
 7. Dėl nekilnojamojo turto Šiaurės pr. 73, Kaune, perdavimo Kauno Pilėnų progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-363).
 8. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 5-101, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto socialinių paslaugų centro ir nuomos ne konkurso būdu Kauno arkivyskupijos Caritui (TR-365).
 9. Dėl nekilnojamojo turto Mokslo g. 2, Mastaičių kaime, Alšėnų seniūnijoje, Kauno rajone, perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn (TR-366).
 10. Dėl nekilnojamojo turto Parodos g. 26, Kaune, panaudos sutarties su tautine lietuvių studentų korporacija „Neo-Lithuania“ atnaujinimo (TR-334).
 11. Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų g. 45, Kaune, nuomos (TR-323).
 12. Dėl nekilnojamojo turto A. Juozapavičiaus pr. 15 ir Suomių g. 9, Kaune, nuomos (TR-367)
 13. Dėl buto Siūlų g. 34-6, Kaune, nuomos sutarties sąlygų pakeitimo ir Savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo (TR-371).
 14. Dėl nekilnojamojo turto – aikštelės Šiaurės pr., prie statinių Islandijos pl. 31, Kaune, nuomos (TR-342).
 15. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą, panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kauno miesto poliklinika pakeitimo ir nekilnojamojo turto
  Baltų pr. 7B, Kaune, perėmimo ir perdavimo (TR-362).
 16. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-372).
 17. Dėl neprieštaravimo laikinai naudoti Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomą žemės sklypą (skverą prie S. Daukanto pėsčiųjų tilto) ir gatvės dalį greta žemės sklypo Karaliaus Mindaugo pr. 35 (TR-374).
 18. Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų g. 59-48, Kaune, pardavimo (TR-343).
 19. Dėl Savivaldybės būsto K. Baršausko g. 75-17, Kaune, pardavimo (TR-344).
 20. Dėl Savivaldybės būsto Ašigalio g. 49-62, Kaune, pardavimo (TR-345).
 21. Dėl Savivaldybės būsto J. Mateikos g. 10-4, Kaune, pardavimo (TR-346).
 22. Dėl Savivaldybės būsto Demokratų g. 44-91, Kaune, įkeitimo (TR-347).
 23. Dėl Savivaldybės būsto A. Juozapavičiaus g. 44B-4, Kaune, pardavimo (TR-348).
 24. Dėl žemės sklypo Raktažolių g. 17, Kaune, dalies pirkimo (TR-349).
 25. Dėl žemės sklypo Raktažolių g. 15, Kaune, dalies pirkimo (TR-350).

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolanta Žemaitienė.

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

 

 

Kaunas pilnas kultūros

konferencija-modernizmas Modernizmas ateičiai: forumas ir konferencija | KAUNAS2022

2018-09-11

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba