Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio 2018 m. gegužės 29 d., darbotvarkė

2018 m. gegužės 29 d.  9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 5 posėdis:

 1. Dėl Kauno miesto garbės piliečio vardo suteikimo Šarūnui Jasikevičiui (TR-290).

Pranešėjas – Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tarybos pirmininkas Benjaminas Želvys

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-125 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (TR-314).

Pranešėja – Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja Audronė Petkienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos (TR-313).

Pranešėja –  Savivaldybės kontrolierė Žana Gasparavičienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-433 „Dėl Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-263).
 2. Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (TR-287).
 3. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams nustatymo (TR-288).
 4. Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo (TR-289).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-286).

Pranešėjas –  Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas Algimantas Laucius

 1. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai (TR-244).

Pranešėja –  Centrinio apskaitos skyriaus vedėja Jolita Malcytė

 1. Dėl įgaliojimų suteikimo Gintarui Petrauskui (TR-261).

Pranešėjas –  Statybos valdymo skyriaus vedėjas Vigimantas Abramavičius

 1. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Šarkelė“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo (TR-264).
 2. Dėl leidimo Kauno Jono Laužiko mokyklai statyti naujus statinius Tunelio g. 41, Kaune (TR-265).

Pranešėjas – Aprūpinimo skyriaus vedėjas Alfonsas Jarušauskas

 1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Centrinis knygynas“ vadovo 2017 metų ataskaitai (TR-243).

Pranešėjas –  Juridinių asmenų valdymo skyriaus vedėjas Mindaugas Kyguolis

 1. Dėl M. Katiliūtės ir D. Tarabildienės gatvių pavadinimų suteikimo (TR-306).
 2. Dėl Lakajų gatvės pavadinimo panaikinimo (TR-305).
 3. Dėl Gražinos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir Liutauro akligatvio pavadinimo suteikimo (TR-309).
 4. Dėl pritarimo Kauno savivaldybės įmonės ,,Kauno planas“ vadovo 2017 metų ataskaitai (TR-249).

Pranešėjas –  Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Kauno butų ūkio vadovo 2017 metų ataskaitai (TR-253).

Pranešėjas –  Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus vedėjas Kęstutis Miškinis

 1. Dėl pritarimo steigti gyvūnų augintinių kapines Kauno rajono savivaldybės Rokų seniūnijos Vainatrakio kaime esančių Vainatrakio kapinių teritorijoje (TR-316).
 2. Dėl pritarimo viešosios įstaigos ,,Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai (TR-250).

Pranešėjas –  Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Krepšinio namai“ dalininkų kapitalo didinimo (TR-259).
 2. Dėl ilgalaikio materialiojo turto ir atsargų perėmimo ir jo perdavimo panaudos pagrindais valdyti viešajai įstaigai S. Dariaus ir S. Girėno sporto centrui (TR-260).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-312).
 4. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sporto įstaigų vadovų 2017 metų ataskaitoms (TR-252).

Pranešėjas –  Sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų 2017 metų ataskaitoms (TR-248).

Pranešėja – Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Daiva Kuzminienė

 1. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Gyvenimas švarioje aplinkoje – geresnė ateitis“ (TR-291).
 2. Dėl pritarimo VšĮ „Kaunas IN“ 2017 metų vadovo veiklos ataskaitai (TR-245).

Pranešėjas –  Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas Tadas Metelionis

 1. Dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo (TR-262).
 2. Dėl pritarimo AB ,,Kauno energija“ ir UAB ,,Kauno gatvių apšvietimas“ vadovų 2017 metų ataskaitoms (TR-251).

Pranešėjas –  Energetikos skyriaus vedėjas Raimondas Mačikėnas

 1. Dėl UAB „Reklamos arka“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą (TR-315).

Pranešėja –  Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja Rasa Palevičienė

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui priskirtų juridinių asmenų vadovų 2017 metų ataskaitoms (TR-246).

Pranešėja –  Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų vadovų 2017  metų veiklos ataskaitoms (TR-247).

Pranešėjas –  Kultūros skyriaus vedėjas Albinas Vilčinskas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-322).
 2. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Automobilių stovėjimo aikštelės“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ vadovų 2017 metų veiklos ataskaitoms (TR-242).

Pranešėjas –  Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-524 „Dėl Kauno miesto savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (TR-304).
 2. Dėl Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano koregavimo (TR-318).
 3. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų 2017 metų ataskaitoms (TR-255).

Pranešėjas –  Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis

 1. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ direktoriaus (TR-294).
 2. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus (TR-295).
 3. Dėl Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus (TR-320).
 4. Dėl Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ nuostatų patvirtinimo (TR-256).
 5. Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos (TR-296).
 6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo (TR-272).
 7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-310).
 8. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo ir pritarimo viešosios įstaigos Kauno vaikų darželio „Rytmetys“ didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui (TR-297).
 9. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo (TR-299).
 10. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos įstaigose nustatymo (TR-298).
 11. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2017 metų ataskaitoms (TR-254).

Pranešėjas –  Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika

 1. Dėl Savivaldybės būsto V. Landsbergio-Žemkalnio g. 9-18, Kaune, pardavimo (TR-279).
 2. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Julijanavos g. 40, Kaune, dalies pardavimo (TR-280).
 3. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Vytauto pr. 30, Kaune, dalių pardavimo (TR-281).
 4. Dėl Savivaldybės būsto Drobės g. 21-4, Kaune, pardavimo (TR-282).
 5. Dėl Savivaldybės būsto P. Kalpoko g. 21-4, Kaune, pardavimo (TR-284).
 6. Dėl Savivaldybės būsto I. Kanto g. 24-21, Kaune, įkeitimo (TR-283).
 7. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Širvintų g. 11, Kaune, dalies pardavimo (TR-285).
 8. Dėl buto Pravieniškių g. 25-3, Kaune, išnuomojimo terminuotai (TR-302).
 9. Dėl Gintaro Petrausko įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų, skirtų Kauno miesto savivaldybės valdomiems statiniams naudoti, panaudos sutartis (TR-277).
 10. Dėl Gintaro Petrausko įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei nuosavybės ar patikėjimo teise aktus (TR-278).
 11. Dėl įgaliojimų suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui Gintarui Petrauskui sudaryti ir pasirašyti servituto sutartis (TR-308).
 12. Dėl įgaliojimų suteikimo Jurgitai Vasiliauskienei, Audronei Gustienei ir Romenai Čepulienei (TR-258).
 13. Dėl įgaliojimų suteikimo Olgai Ridzevičienei, Dianai Macijauskienei ir Dijanai Vasylienei (TR-266).
 14. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-257).
 15. Dėl panaudos sutarties su Vytauto Didžiojo karo muziejumi pakeitimo (TR-311).
 16. Dėl nekilnojamojo turto Aušros g. 32, Kaune, perdavimo Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-274).
 17. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno savivaldybės vaikų globos namams (TR-276).
 18. Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 72, Kaune, perdavimo Kauno lopšeliui-darželiui „Smalsutis“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-268).
 19. Dėl nekilnojamojo turto Žeimenos g. 56, Kaune, perdavimo Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-292).
 20. Dėl nekilnojamojo turto Varnių g. 36, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos (TR-271).
 21. Dėl nekilnojamojo turto Perkūno al. 5, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai S. Dariaus ir S. Girėno sporto centrui (TR-275).
 22. Dėl nekilnojamojo turto Kareivinių g. 13, Kaune, panaudos sutarties su Kauno sporto asociacija atnaujinimo (TR-269).
 23. Dėl nekilnojamojo turto Jūratės g. 19, Kaune, panaudos sutarties su Kauno kurčiųjų sporto klubu „Tyla“ atnaujinimo (TR-293).
 24. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl Kauno moksleivių aplinkotyros centro ir Kauno jaunųjų turistų centro reorganizavimo, prijungiant juos prie Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos“ pakeitimo (TR-301).
 25. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-371 „Dėl pritarimo nebaigto statyti pastato Baltų pr. 7 pritaikymui bendruomenės ir švietėjiškai veiklai“ pripažinimo netekusiu galios (TR-267).
 26. Dėl nekilnojamojo turto S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune, nuomos (TR-300).
 27. Dėl nekilnojamojo turto – aikštelės Šiaurės pr., Kaune, nuomos (TR-270).
 28. Dėl nekilnojamojo turto A. Juozapavičiaus pr. 15 ir Suomių g. 9, Kaune, nuomos (TR-307).
 29. Dėl žemės sklypo ir esamų statinių Buriuotojų g. 4, Kaune, pirkimo (TR-303).
 30. Dėl žemės sklypo ir esamų statinių Buriuotojų g. 7, Kaune, pirkimo (TR-317).
 31. Dėl pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-273).
 32. Dėl sutikimo laikinai naudotis Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomu žemės sklypu ir gatvės dalimi (TR-319).
 33. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaune, panaudos sutarties, sudarytos su asociacija Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriumi, atnaujinimo (TR-321).

Pranešėjas –  Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

 

Kaunas pilnas kultūros

konferencija-modernizmas Modernizmas ateičiai: forumas ir konferencija | KAUNAS2022

2018-09-11

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba