Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio 2018 m. gegužės 29 d., darbotvarkė

2018 m. gegužės 29 d.  9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 5 posėdis:

 1. Dėl Kauno miesto garbės piliečio vardo suteikimo Šarūnui Jasikevičiui (TR-290).

Pranešėjas – Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tarybos pirmininkas Benjaminas Želvys

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-125 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (TR-314).

Pranešėja – Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja Audronė Petkienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos (TR-313).

Pranešėja –  Savivaldybės kontrolierė Žana Gasparavičienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-433 „Dėl Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-263).
 2. Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (TR-287).
 3. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams nustatymo (TR-288).
 4. Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo (TR-289).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-286).

Pranešėjas –  Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas Algimantas Laucius

 1. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai (TR-244).

Pranešėja –  Centrinio apskaitos skyriaus vedėja Jolita Malcytė

 1. Dėl įgaliojimų suteikimo Gintarui Petrauskui (TR-261).

Pranešėjas –  Statybos valdymo skyriaus vedėjas Vigimantas Abramavičius

 1. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Šarkelė“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo (TR-264).
 2. Dėl leidimo Kauno Jono Laužiko mokyklai statyti naujus statinius Tunelio g. 41, Kaune (TR-265).

Pranešėjas – Aprūpinimo skyriaus vedėjas Alfonsas Jarušauskas

 1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Centrinis knygynas“ vadovo 2017 metų ataskaitai (TR-243).

Pranešėjas –  Juridinių asmenų valdymo skyriaus vedėjas Mindaugas Kyguolis

 1. Dėl M. Katiliūtės ir D. Tarabildienės gatvių pavadinimų suteikimo (TR-306).
 2. Dėl Lakajų gatvės pavadinimo panaikinimo (TR-305).
 3. Dėl Gražinos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir Liutauro akligatvio pavadinimo suteikimo (TR-309).
 4. Dėl pritarimo Kauno savivaldybės įmonės ,,Kauno planas“ vadovo 2017 metų ataskaitai (TR-249).

Pranešėjas –  Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Kauno butų ūkio vadovo 2017 metų ataskaitai (TR-253).

Pranešėjas –  Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus vedėjas Kęstutis Miškinis

 1. Dėl pritarimo steigti gyvūnų augintinių kapines Kauno rajono savivaldybės Rokų seniūnijos Vainatrakio kaime esančių Vainatrakio kapinių teritorijoje (TR-316).
 2. Dėl pritarimo viešosios įstaigos ,,Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai (TR-250).

Pranešėjas –  Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Krepšinio namai“ dalininkų kapitalo didinimo (TR-259).
 2. Dėl ilgalaikio materialiojo turto ir atsargų perėmimo ir jo perdavimo panaudos pagrindais valdyti viešajai įstaigai S. Dariaus ir S. Girėno sporto centrui (TR-260).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-312).
 4. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sporto įstaigų vadovų 2017 metų ataskaitoms (TR-252).

Pranešėjas –  Sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų 2017 metų ataskaitoms (TR-248).

Pranešėja – Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Daiva Kuzminienė

 1. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Gyvenimas švarioje aplinkoje – geresnė ateitis“ (TR-291).
 2. Dėl pritarimo VšĮ „Kaunas IN“ 2017 metų vadovo veiklos ataskaitai (TR-245).

Pranešėjas –  Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas Tadas Metelionis

 1. Dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo (TR-262).
 2. Dėl pritarimo AB ,,Kauno energija“ ir UAB ,,Kauno gatvių apšvietimas“ vadovų 2017 metų ataskaitoms (TR-251).

Pranešėjas –  Energetikos skyriaus vedėjas Raimondas Mačikėnas

 1. Dėl UAB „Reklamos arka“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą (TR-315).

Pranešėja –  Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja Rasa Palevičienė

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui priskirtų juridinių asmenų vadovų 2017 metų ataskaitoms (TR-246).

Pranešėja –  Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų vadovų 2017  metų veiklos ataskaitoms (TR-247).

Pranešėjas –  Kultūros skyriaus vedėjas Albinas Vilčinskas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-322).
 2. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Automobilių stovėjimo aikštelės“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ vadovų 2017 metų veiklos ataskaitoms (TR-242).

Pranešėjas –  Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-524 „Dėl Kauno miesto savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (TR-304).
 2. Dėl Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano koregavimo (TR-318).
 3. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų 2017 metų ataskaitoms (TR-255).

Pranešėjas –  Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis

 1. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ direktoriaus (TR-294).
 2. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus (TR-295).
 3. Dėl Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus (TR-320).
 4. Dėl Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ nuostatų patvirtinimo (TR-256).
 5. Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos (TR-296).
 6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo (TR-272).
 7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-310).
 8. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo ir pritarimo viešosios įstaigos Kauno vaikų darželio „Rytmetys“ didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui (TR-297).
 9. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo (TR-299).
 10. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos įstaigose nustatymo (TR-298).
 11. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2017 metų ataskaitoms (TR-254).

Pranešėjas –  Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika

 1. Dėl Savivaldybės būsto V. Landsbergio-Žemkalnio g. 9-18, Kaune, pardavimo (TR-279).
 2. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Julijanavos g. 40, Kaune, dalies pardavimo (TR-280).
 3. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Vytauto pr. 30, Kaune, dalių pardavimo (TR-281).
 4. Dėl Savivaldybės būsto Drobės g. 21-4, Kaune, pardavimo (TR-282).
 5. Dėl Savivaldybės būsto P. Kalpoko g. 21-4, Kaune, pardavimo (TR-284).
 6. Dėl Savivaldybės būsto I. Kanto g. 24-21, Kaune, įkeitimo (TR-283).
 7. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Širvintų g. 11, Kaune, dalies pardavimo (TR-285).
 8. Dėl buto Pravieniškių g. 25-3, Kaune, išnuomojimo terminuotai (TR-302).
 9. Dėl Gintaro Petrausko įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų, skirtų Kauno miesto savivaldybės valdomiems statiniams naudoti, panaudos sutartis (TR-277).
 10. Dėl Gintaro Petrausko įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei nuosavybės ar patikėjimo teise aktus (TR-278).
 11. Dėl įgaliojimų suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui Gintarui Petrauskui sudaryti ir pasirašyti servituto sutartis (TR-308).
 12. Dėl įgaliojimų suteikimo Jurgitai Vasiliauskienei, Audronei Gustienei ir Romenai Čepulienei (TR-258).
 13. Dėl įgaliojimų suteikimo Olgai Ridzevičienei, Dianai Macijauskienei ir Dijanai Vasylienei (TR-266).
 14. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-257).
 15. Dėl panaudos sutarties su Vytauto Didžiojo karo muziejumi pakeitimo (TR-311).
 16. Dėl nekilnojamojo turto Aušros g. 32, Kaune, perdavimo Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-274).
 17. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno savivaldybės vaikų globos namams (TR-276).
 18. Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 72, Kaune, perdavimo Kauno lopšeliui-darželiui „Smalsutis“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-268).
 19. Dėl nekilnojamojo turto Žeimenos g. 56, Kaune, perdavimo Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-292).
 20. Dėl nekilnojamojo turto Varnių g. 36, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos (TR-271).
 21. Dėl nekilnojamojo turto Perkūno al. 5, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai S. Dariaus ir S. Girėno sporto centrui (TR-275).
 22. Dėl nekilnojamojo turto Kareivinių g. 13, Kaune, panaudos sutarties su Kauno sporto asociacija atnaujinimo (TR-269).
 23. Dėl nekilnojamojo turto Jūratės g. 19, Kaune, panaudos sutarties su Kauno kurčiųjų sporto klubu „Tyla“ atnaujinimo (TR-293).
 24. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl Kauno moksleivių aplinkotyros centro ir Kauno jaunųjų turistų centro reorganizavimo, prijungiant juos prie Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos“ pakeitimo (TR-301).
 25. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-371 „Dėl pritarimo nebaigto statyti pastato Baltų pr. 7 pritaikymui bendruomenės ir švietėjiškai veiklai“ pripažinimo netekusiu galios (TR-267).
 26. Dėl nekilnojamojo turto S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune, nuomos (TR-300).
 27. Dėl nekilnojamojo turto – aikštelės Šiaurės pr., Kaune, nuomos (TR-270).
 28. Dėl nekilnojamojo turto A. Juozapavičiaus pr. 15 ir Suomių g. 9, Kaune, nuomos (TR-307).
 29. Dėl žemės sklypo ir esamų statinių Buriuotojų g. 4, Kaune, pirkimo (TR-303).
 30. Dėl žemės sklypo ir esamų statinių Buriuotojų g. 7, Kaune, pirkimo (TR-317).
 31. Dėl pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-273).
 32. Dėl sutikimo laikinai naudotis Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomu žemės sklypu ir gatvės dalimi (TR-319).
 33. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaune, panaudos sutarties, sudarytos su asociacija Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriumi, atnaujinimo (TR-321).

Pranešėjas –  Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

 

Kaunas pilnas kultūros

Kauno hanza dienos šeštadienis-18 Kauno Hanzos dienos 2018

2018-05-18

japltu Labdaros koncertas “Lietuva-Japonija. Vienybė muzikoje”

2018-05-27

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba