Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio 2017 m. lapkričio 14 d., darbotvarkė

2017 m. lapkričio 14 d.  9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 10 posėdis:

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-751).
 2. Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo (TR-779).

Pranešėjas – Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas Algimantas Laucius

 1. Dėl atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčio (TR-781).
 2. Dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokos dedamosios dalies dydžių ir mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo (TR-784).

Pranešėja – Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė

 1. Dėl Žemoklių gatvės ir Juozažolių akligatvio pavadinimų suteikimo (TR-744).
 2. Dėl žemės sklypų Karaliaus Mindaugo pr. 50, 50A, Kaune, detaliųjų planų pakeitimo (TR-789).

Pranešėjas – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl 2007 m. lapkričio 27 d. turto panaudos sutarties Nr. S-15 atnaujinimo (TR-752).
 2. Dėl 2007 m. lapkričio 27 d. turto panaudos sutarties Nr. S-16 atnaujinimo (TR-753).
 3. Dėl 2007 m. lapkričio 28 d. turto panaudos sutarties Nr. S-17 atnaujinimo (TR-754).

Pranešėja – Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Asta Garmienė

 1. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių (troleibusų) įsigijimas“ (TR-755).

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras

 1. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Privačių namų prijungimas prie Kauno miesto nuotekų surinkimo infrastruktūros“ (TR-782).
 2. Dėl UAB „Apželdinimas“ projekto „Teritorijos, esančios Antakalnio g. 42, Kaune, išvystymas“ pripažinimo regioninės svarbos projektu (TR-783).

Pranešėjas – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas Tadas Metelionis

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-524 „Dėl Kauno miesto savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (TR-778).
 2. Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programos patvirtinimo (TR-780).

Pranešėjas – Miesto tvarkymo skyriaus  vedėjas Aloyzas Pakalniškis

 1. Dėl UAB „Šilumininkas“ centralizuotai tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo (TR-741).
 2. Dėl UAB „Šilumininkas“ švietimo ir ugdymo įstaigoms tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo (TR-742).
 3. Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno Palemono gimnazijai tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo (TR-743).

Pranešėjas – Energetikos skyriaus vedėjas Raimondas Mačikėnas

 1. Dėl viešosios įstaigos Kauno regioninės energetikos agentūros dalininko teisių pardavimo (TR-739).
 2. Dėl viešosios įstaigos „Teatro projektai“ dalininko teisių pardavimo (TR-745).
 3. Dėl viešosios įstaigos „Domus pacis“ dalininko teisių pardavimo (TR-746).
 4. Dėl Pažaislio kultūros ir turizmo centro dalininko teisių pardavimo (TR-747).
 5. Dėl viešosios įstaigos „Domus Laudis“ dalininko teisių pardavimo (TR-748).
 6. Dėl viešosios įstaigos „Karmelitų projektai“ likvidavimo (TR-749).
 7. Dėl biudžetinės įstaigos „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (TR-750).
 8. Dėl viešosios įstaigos Kauno miesto kamerinio teatro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą Kauno miesto kamerinį teatrą (TR-791).

Pranešėjas – Juridinių asmenų valdymo skyriaus vedėjas Mindaugas Kyguolis

 1. Dėl sutikimo perimti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo Kauno kultūros centrui „Tautos namai“ (TR-736).
 2. Dėl atstovo skyrimo į koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro meno tarybą (TR-737).
 3. Dėl atstovo skyrimo į Kauno šokio teatro „Aura“ meno tarybą (TR-738).

Pranešėjas – Kultūros skyriaus vedėjas Albinas Vilčinskas

 1. Dėl Kauno miesto mokslo premijų skyrimo (TR-756).

Pranešėjas – Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-775).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. T-400 „Dėl įgaliojimų suteikimo Agnei Venienei, Renatai Gaivenienei ir Dangirai Naujokienei“ pakeitimo (TR-740).
 3. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomame žemės sklype (TR-773).
 4. Dėl Savivaldybės būsto Totorių g. 12-1, Kaune, pardavimo (TR-757).
 5. Dėl Savivaldybės būsto R. Kalantos g. 119A-14, Kaune, pardavimo (TR-758).
 6. Dėl Savivaldybės būsto Chemijos g. 9-34, Kaune, pardavimo (TR-761).
 7. Dėl Savivaldybės būsto Muravos g. 15-59, Kaune, pardavimo (TR-763).
 8. Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 102-54, Kaune, pardavimo (TR-764).
 9. Dėl Savivaldybės būsto I. Kanto g. 24-21, Kaune, pardavimo (TR-766).
 10. Dėl Savivaldybės būsto Šv. Gertrūdos g. 14B-15A, Kaune, pardavimo (TR-768).
 11. Dėl Savivaldybės būsto Vasario 16-osios g. 10-20, Kaune, pardavimo (TR-759).
 12. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 149-8, Kaune, pardavimo (TR-770).
 13. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 165-10, Kaune, pardavimo (TR-760).
 14. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 165-22, Kaune, pardavimo (TR-762).
 15. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 165-34, Kaune, pardavimo (TR-765).
 16. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 167-15, Kaune, pardavimo (TR-767).
 17. Dėl Savivaldybės būsto J. Grušo g. 13-14, Kaune, pardavimo (TR-769).
 18. Dėl Savivaldybės būsto Pakraščio g. 22-34, Kaune, pardavimo (TR-771).
 19. Dėl Savivaldybės būsto Rausvės g. 6-7, Kaune, pardavimo (TR-772).
 20. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Pramonės pr. 33, Kaune, panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi atnaujinimo (TR-774).
 21. Dėl buto Baltijos g. 4-2, Kaune, išbraukimo iš Savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo (TR-776).
 22. Dėl nekilnojamojo turto S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriumi atnaujinimo (TR-777).
 23. Dėl nekilnojamojo turto Energetikų g. 50, Kaune, nuomos (TR-785).
 24. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-472 „Dėl negyvenamosios patalpos Vytauto pr. 44, Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios (TR-786).
 25. Dėl negyvenamosios patalpos ir dalies stogo Laisvės al. 96, Kaune, nuomos (TR-787).
 26. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (TR-788).
 27. Dėl nekilnojamojo turto Veiverių g. 132, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais sveikatos ir integracijos klubui „Sauliukas“ (TR-790).

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Kaunas pilnas kultūros

kaledos-fb-cover Kalėdos Kaune? Kodėl gi ne!

2017-12-02

22096030_169447043632727_4445471188835681604_o Didžioji kalėdinė Kauno mugė

2017-12-16

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba