Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio 2017 m. spalio 17 d., darbotvarkė

2017 m. spalio 17 d.  9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 9 posėdis:

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo (TR-720).

Pranešėja – Personalo valdymo skyriaus vedėja Dovilė Šimukonytė-Kaušienė

 1. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams nustatymo (TR-717).

Pranešėjas – Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas Algimantas Laucius

 1. Dėl pritarimo, kad būtų pertvarkyta viešoji įstaiga Kauno miesto kamerinis teatras
  (TR-708).

Pranešėjas – Juridinių asmenų valdymo skyriaus vedėjas Mindaugas Kyguolis

 1. Dėl Kauno miesto strateginio triukšmo žemėlapio patvirtinimo (TR-696).
 2. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas Kauno slaugos ligoninę, Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę ir K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę (TR-733).

Pranešėja – Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Asta Garmienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-602 „Dėl Kauno miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-721).

Pranešėja – Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-647 „Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“ pakeitimo (TR-697).

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras

 1. Dėl Mikėnų akligatvio pavadinimo suteikimo (TR-730).

Pranešėjas – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl Kauno miesto viešųjų Aleksoto kapinių statuso pakeitimo (TR-695).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-559 „Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-699).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-474 „Dėl Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-700).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2017–2018 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo (TR-707).

Pranešėjas – Miesto tvarkymo skyriaus  vedėjas Aloyzas Pakalniškis

 1. Dėl leidimo Kauno savivaldybės vaikų globos namams išsinuomoti automobilį (TR-701).

Pranešėja – Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė

 1. Dėl Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai“ direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (TR-704).

Pranešėjas – Sporto skyriaus  vedėjas Mindaugas Šivickas

 1. Dėl 2018 m. Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų patvirtinimo (TR-722).
 2. Dėl Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programos patvirtinimo (TR-723).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-438 „Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-724).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-473 „Dėl pritarimo rengti Kauno miesto darnaus judumo planą“ pakeitimo (TR-731).
 5. Dėl paraiškos gauti finansavimą pagal Kauno miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programos 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytus tikslus 2018 metų dalinio finansavimo sąmatos patvirtinimo (TR-732).

Pranešėjas – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas Tadas Metelionis

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-516 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 2013–2015 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo (TR-698).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-719).

Pranešėjas – Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus vedėjas  Kęstutis Miškinis

 1. Dėl leidimo Kauno lopšeliui-darželiui „Klumpelė“ statyti sporto aikštelę Pienių g. 14, Kaune (TR-726).

Pranešėjas – Aprūpinimo skyriaus vedėjas Alfonsas Jarušauskas

 1. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ direktoriaus (TR-693).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-694).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-453 ,,Dėl Mokinio krepšelio lėšų skyrimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-703).
 4. Dėl turto įtraukimo į Kauno miesto savivaldybės apskaitą ir jo perdavimo Kauno lopšeliui-darželiui ,,Klevelis“ (TR-706).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo (TR-702).
 6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-235 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo (TR-725).

Pranešėjas – Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika

 1. Dėl Socialinio būsto nuomos sutarties ir Savivaldybės būsto nuomos sutarties formų patvirtinimo (TR-727).
 2. Dėl nekilnojamojo turto Rasytės g. 10A, Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos laisvės sąjunga (liberalais) nutraukimo prieš terminą (TR-705).
 3. Dėl savivaldybės būsto Taikos pr. 60-39, Kaune, pardavimo (TR-709).
 4. Dėl negyvenamosios patalpos – palėpės patalpos Parodos g. 11, Kaune, dalies pardavimo (TR-710).
 5. Dėl negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės Sandėlių g. 11, Kaune, dalies pardavimo (TR-711).
 6. Dėl nekilnojamojo turto Elektrėnų g. 3A, Europos pr. 105A ir L. Sapiegos g. 8P, Kaune, pardavimo (TR-712).
 7. Dėl savivaldybės būsto Kuršių g. 16-9, Kaune, įkeitimo (TR-713).
 8. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 112A, Kaune, panaudos sutarties su Kauno sportinio šaudymo klubu atnaujinimo (TR-714).
 9. Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perėmimo iš Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro (TR-715).
 10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-483 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kauno tvirtovės parkui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo (TR-716).
 11. Dėl negyvenamųjų patalpų Kranto 5-ojoje g. 7-5, Kaune, perdavimo Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklai-darželiui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise (TR-718).
 12. Dėl nekilnojamojo turto Chemijos g. 4C, Kaune, nuomos (TR-627).
 13. Dėl negyvenamųjų patalpų Vaidoto g. 115, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais (TR-728).
 14. Dėl negyvenamųjų patalpų Vaidoto g. 115, Kaune, nuomos (TR-729).
 15. Dėl daugiabučio gyvenamojo namo statybos neišlaikant norminio atstumo nuo Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomo žemės sklypo ribos (TR-734).
 16. Dėl nekilnojamojo turto Gričiupio g. 11-101, Kaune, panaudos sutarties nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto K. Baršausko g. 92-17, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno bendruomenės centrui ,,Girsta“ (TR-735).

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis vedėjo funkcijas Donatas Valiukas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Kaunas pilnas kultūros

nykoka Nykoka’17: konkurso eskizų paroda

2017-10-10

Untitled Liaudies šokių grupės Nyírség pasirodymas

2017-10-18

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka