Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 23 d., darbotvarkė

2017 m. gegužės 23 d.  9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 5 posėdis.

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo T-199 „Dėl Teismų sprendimų ir nutarčių kontrolės komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-330).

Pranešėjas – Teismų sprendimų ir nutarčių kontrolės komisijos pirmininkas Vasilijus Popovas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo   T-204 „Dėl dalyvavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimuose“ pakeitimo (TR-298).

Pranešėja – Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja Audronė Petkienė

 1. Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (TR-309).

Pranešėjas – Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas Algimantas Laucius

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos (TR-341).

Pranešėja – Savivaldybės kontrolierė Žana Gasparavičienė

 1. Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (TR-302).
 2. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų 2016 metų ataskaitoms (TR-294).

Pranešėja – Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Asta Garmienė

 1. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – gatvių priežiūros ir valymo mašinų perdavimo UAB „Kauno švara“ (TR-313).
 2. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės viešosios įstaigos „Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai“ vadovo 2016 metų ataskaitai (TR-305).

Pranešėja – Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė

 1. Dėl VšĮ „Kaunas IN“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-348).
 2. Dėl pritarimo VšĮ „Kaunas IN“ vadovo 2016 metų ataskaitai (TR-343).

Pranešėjas – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas Tadas Metelionis

 1. Dėl 2017 metų Kauno miesto savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų finansavimo sąmatos patvirtinimo (TR-342).

Pranešėjas – Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas

 1. Dėl Verslo gatvės pavadinimo suteikimo (TR-301).
 2. Dėl pritarimo Kauno savivaldybės įmonės „Kauno planas“ vadovo 2016 metų ataskaitai (TR-307).

Pranešėjas – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Automobilių stovėjimo aikštelės“, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno aikštelė“ vadovų 2016 metų ataskaitoms (TR-292).

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras

 1. Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ ir UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ vadovų 2016 metų ataskaitoms (TR-297).

Pranešėjas – Energetikos skyriaus vedėjas Raimondas Mačikėnas

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų 2016 metų ataskaitoms (TR-296).
 2. Dėl pritarimo jungtinės veiklos (bendradarbiavimo) sutarties projektui (TR-353).

Pranešėjas – Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis

 1. Dėl pavadinimo koncertų centrui H. ir O. Minkovskių g. 31, Kaune, suteikimo (TR-308).
 2. Dėl viešosios įstaigos Kauno mažojo teatro reorganizavimo (TR-339).
 3. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų vadovų 2016  metų ataskaitoms (TR-293).

Pranešėjas – Kultūros skyriaus vedėjas Albinas Vilčinskas

 1. Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos atleidimo nuo mokesčio už viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro teikiamą paslaugą (TR-304).
 2. Dėl viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro valdybos atšaukimo (TR-327).
 3. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sporto įstaigų vadovų 2016 metų ataskaitoms (TR-295).

Pranešėjas – Sporto skyriaus  vedėjas Mindaugas Šivickas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo T-361 „Dėl Maitinimo ir pragyvenimo išlaidų kompensavimo ambulatorinės medicininės reabilitacijos metu asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-306).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (TR-340).
 3. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-346).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-328).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-4 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo (TR-349).
 6. Dėl pritarimo Kauno miesto socialinių paslaugų biudžetinių įstaigų vadovų 2016 metų ataskaitoms (TR-291).

Pranešėja –Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Piniginės socialinės paramos Kauno miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-310).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimo T-396 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-311).

Pranešėja – Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Egidija Abeciūnienė

 1. Dėl Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro (TR-314).
 2. Dėl Kauno 1-ojo vaikų darželio reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno lopšelio-darželio „Klevelis“ (TR-312).
 3. Dėl Kauno jaunimo mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-325).
 4. Dėl Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-326).
 5. Dėl Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-331).
 6. Dėl Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-332).
 7. Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-333).
 8. Dėl Kauno Suzukio pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-334).
 9. Dėl Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-335).
 10. Dėl Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-336).
 11. Dėl Kauno Panemunės pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-337).
 12. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2016 metų ataskaitoms (TR-290).

Pranešėjas –  Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika

 1. Dėl leidimo Kauno miesto švietimo įstaigoms statyti naujus statinius (TR-299).
 2. Dėl leidimo Kauno lopšeliui-darželiui „Vilnelė“ statyti vaikų žaidimų aikštelę Vytenio g. 8, Kaune (TR-300).
 3. Dėl Kauno Vaišvydavos pagrindinei mokyklai patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo (TR-303).

Pranešėjas – Aprūpinimo skyriaus vedėjas Alfonsas Jarušauskas

 1. Dėl Savivaldybės būsto Partizanų g. 194-41, Kaune, įkeitimo (TR-315).
 2. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Radvilėnų pl. 44, Kaune, pardavimo (TR-316).
 3. Dėl kiemo rūsio A. Juozapavičiaus pr. 13, Kaune, pardavimo (TR-317).
 4. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 48-102, Kaune, pardavimo (TR-318).
 5. Dėl Savivaldybės būsto Varnių g. 35-21, Kaune, pardavimo (TR-319).
 6. Dėl Savivaldybės būsto Antanavos g. 7-2, Kaune, pardavimo (TR-320).
 7. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 165-2, Kaune, pardavimo (TR-321).
 8. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 167-45, Kaune, pardavimo (TR-322).
 9. Dėl Savivaldybės būsto Kranto 15-ojoje g. 21-3, Kaune, pardavimo (TR-323).
 10. Dėl Savivaldybės būsto Sukilėlių pr. 91-26, Kaune, pardavimo (TR-324).
 11. Dėl nekilnojamojo turto A. Juozapavičiaus pr. 25, Kaune, nuomos (TR-329).
 12. Dėl panaudos sutarties su kartingo klubu „Petrašiūnai“ nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto Energetikų g. 50, Kaune, nuomos ne konkurso būdu (TR-344).
 13. Dėl panaudos sutarties su klubu „Motobroliai“ nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto Perkūno al. 5, Kaune, nuomos ne konkurso būdu (TR-345).
 14. Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 130, Kaune, perdavimo Kauno sporto mokyklai „Bangpūtys“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-350).
 15. Dėl nekilnojamojo turto Sąjungos a. 13A, Kaune, patikėjimo sutarties pakeitimo (TR-351).
 16. Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų g. 31, Kaune, panaudos sutarties su Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija pakeitimo (TR-352).
 17. Dėl sutikimo tiesti centralizuotus šilumos tiekimo tinklus Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomame žemės sklype (TR-338).
 18. Dėl žemės sklypo ir esamų statinių Buriuotojų g. 7, Kauno mieste, pirkimo (TR-347).

Pranešėjas – Nekilnojamo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis vedėjo funkcijas Donatas Valiukas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Kaunas pilnas kultūros

frank_kaunas_lt_didesnis Frankofonijos mėnuo

2018-03-02

ikvepimai 23-iasis Tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“

2018-03-15

laime Laimės diena

2018-03-20

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba