Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 25 d., darbotvarkė

2017 m. balandžio 25 d.  9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 4 posėdis.

 1. Dėl Kauno miesto garbės piliečio vardo suteikimo Jūratei Elenai ir Česlovui Norvaišoms (TR-260).

Pranešėjas – Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tarybos pirmininkas Benjaminas Želvys

 1. Dėl Savivaldybės turto investavimo ir VšĮ „Kaunas 2022“ dalininko kapitalo padidinimo (TR-274).

Pranešėjas – Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojas Simonas Kairys

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-253).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo sutarties formos (TR-214).

Pranešėjas – Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas Algimantas Laucius

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-626 ,,Dėl didžiausio leistino biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (TR-263).

Pranešėja – Centrinio apskaitos skyriaus vedėja Jolita Malcytė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-436 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-215).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-281).

Pranešėjas – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas Tadas Metelionis

 1. Dėl UAB „Reklamos arka“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą (TR-264).

Pranešėja – Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Sonata Šėlienė

 1. Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo (TR-280).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo T-704 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti rinkimo įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-258).

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras

 1. Dėl Dieverių ir Švelnių gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo (TR-209).
 2. Dėl B. Brazdžionio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (TR-210).
 3. Dėl Statybininkų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (TR-259).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Laikinų nesudėtingų prekybos (paslaugų teikimo) statinių (įrenginių) Kauno miesto viešosiose vietose projektavimo ir statybos (įrengimo) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-218).

Pranešėjas – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų darbo plano ir 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-142).
 2. Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą 2014 m. lapkričio 13 d. Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. SR-1757 su viešąja įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi (TR-265).
 3. Dėl 2007 m. gegužės 8 d. turto panaudos sutarties Nr. S-6 su viešąja įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi pakeitimo (TR-266).

Pranešėja – Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Asta Garmienė

 1. Dėl Maironio premijos skyrimo (TR-217).

Pranešėjas – Kultūros skyriaus vedėjas Albinas Vilčinskas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-282).
 2. Dėl biudžetinės įstaigos Kauno Panemunės senelių namų veiklos nutraukimo ir likvidavimo (TR-268).
 3. Dėl viešosios įstaigos „Senamiesčio vaikų dienos centras“ dalininko teisių pardavimo (TR-255).
 4. Dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos ir įkainių nustatymo (TR-272).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl Kauno miesto savivaldybės senjorų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-271).
 6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo T-682 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-270).
 7. Dėl Kauno miesto socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (TR-269).

Pranešėja – Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė

 1. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus (TR-216).
 2. Dėl Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ direktoriaus (TR-171).
 3. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktoriaus (TR-233).
 4. Dėl Kauno Panemunės lopšelio-darželio direktoriaus (TR-229).
 5. Dėl Kauno suaugusiųjų mokymo centro neformaliojo ugdymo įkainių nustatymo (TR-235).
 6. Dėl Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (TR-222).
 7. Dėl Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (TR-223).
 8. Dėl Biudžetinės bendrojo ugdymo mokyklos, Biudžetinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir Biudžetinės neformaliojo švietimo įstaigos (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas) direktoriaus pareigybės aprašymų patvirtinimo (TR-224).
 9. Dėl vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-234).
 10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programos vykdymo ir paraiškų dalyvauti programoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-261).
 11. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo (TR-267).
 12. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo ir pritarimo viešosios įstaigos Kauno vaikų darželio „Rytmetys“ didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui (TR-273).
 13. Dėl Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-225).
 14. Dėl Kauno „Aitvaro“ mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-226).
 15. Dėl Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-208).
 16. Dėl Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-219).
 17. Dėl Kauno „Varpo“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-227).
 18. Dėl Kauno „Santaros“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-228).
 19. Dėl Kauno Maironio universitetinės gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-230).
 20. Dėl Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-231).
 21. Dėl Kauno „Aušros“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-232).

Pranešėjas – Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-220).
 2. Dėl negyvenamųjų patalpų – palėpės Parodos g. 11 ir pastogės Sandėlių g. 11, Kaune, dalių pripažinimo nereikalingomis (TR-221).
 3. Dėl pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti gyvenamojo namo Tylos g. 10, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-256).
 4. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklai (TR-254).
 5. Dėl pritarimo UAB Kauno butų ūkio vadovo 2016 metų ataskaitai (TR-257).

Pranešėja – Būsto valdymo skyriaus vedėja Laura Stankevičienė

 1. Dėl Savivaldybės būsto Kareivinių g. 24-3, Kaune, pardavimo (TR-236).
 2. Dėl Savivaldybės būsto Birželio 23-iosios g. 6-1, Kaune, pardavimo (TR-237).
 3. Dėl Savivaldybės būsto Vaidoto g. 8-4, Kaune, pardavimo (TR-238).
 4. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 48-9, Kaune, pardavimo (TR-239).
 5. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 85-21, Kaune, pardavimo (TR-240).
 6. Dėl Savivaldybės būsto Ukmergės g. 36-53, Kaune, pardavimo (TR-241).
 7. Dėl Savivaldybės būsto Pramonės pr. 67-2, Kaune, pardavimo (TR-242).
 8. Dėl Savivaldybės būsto V. Landsbergio-Žemkalnio g. 3-25, Kaune, pardavimo (TR-243).
 9. Dėl Savivaldybės būsto M. Riomerio g. 13-15, Kaune, pardavimo (TR-244).
 10. Dėl Savivaldybės būsto Geležinio Vilko g. 7-17, Kaune, pardavimo (TR-245).
 11. Dėl Savivaldybės būsto Jurbarko g. 54-3, Kaune, pardavimo (TR-246).
 12. Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų g. 59-18, Kaune, pardavimo (TR-247).
 13. Dėl Savivaldybės būsto Draugystės g. 2-75, Kaune, pardavimo (TR-248).
 14. Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 90-19, Kaune, pardavimo (TR-249).
 15. Dėl Savivaldybės būsto Baltijos g. 96-19, Kaune, pardavimo (TR-250).
 16. Dėl nekilnojamojo turto Kaišiadorių g. 20, A. Juozapavičiaus pr. 15C, 15E, Kaune, nuomos (TR-211).
 17. Dėl nekilnojamojo turto Vilniaus g. pėsčiųjų tunelyje, Kaune, nuomos (TR-275).
 18. Dėl nekilnojamojo turto perėmimo iš Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos ir nekilnojamojo turto Perlojos g. 38, Kaune, nuomos (TR-286).
 19. Dėl nekilnojamojo turto Želvos g. 12, Kaune, perdavimo valstybės nuosavybėn (TR-212).
 20. Dėl panaudos sutarties su VšĮ „Kaunas IN“ nutraukimo prieš terminą, negyvenamųjų patalpų A. Mickevičiaus g. 58, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais ir leidimo registruoti buveinę (TR-213).
 21. Dėl panaudos sutarties su Kauno M. Šalčiaus sporto klubu nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto Energetikų g. 25, Kaune, nuomos ne konkurso būdu (TR-276).
 22. Dėl panaudos sutarčių su Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionimis demokratais nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto Savanorių pr. 214 ir Rasytės g. 10A, Kaune, nuomos ne konkurso būdu (TR-277).
 23. Dėl panaudos sutarties su Lietuvos automobilių sporto federacija nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto Savanorių pr. 56-1A, Kaune, nuomos ne konkurso būdu (TR-278).
 24. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 14 d. sprendimo T-342 „Dėl dalies patalpos pastate S. Lozoraičio g. 13, Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios (TR-279).
 25. Dėl pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-251).
 26. Dėl nekilnojamojo turto Gričiupio g. 11-R2, Kaune, panaudos sutarties su Maltos ordino pagalbos tarnyba atnaujinimo (TR-252).
 27. Dėl žemės sklypo Marių g. 69, Kaune, dalies pirkimo (TR-262).
 28. Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kauno Šilainių poliklinika pakeitimo, nekilnojamojo turto Veiverių g. 45, Kaune, perėmimo ir nuomos (TR-283).
 29. Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų g. 21, Kaune, perėmimo ir perdavimo (TR-285).
 30. Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perėmimo ir perdavimo (TR-284).
 31. Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 123, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno Jono Pauliaus II gimnazijai (TR-287).

Pranešėjas – Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis vedėjo funkcijas Donatas Valiukas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Kaunas pilnas kultūros

16700536_10154998171095477_886644816775824151_o Kaunas Jazz 2017

2017-04-21

18121588_744778379033424_535466993878433262_o Pirmasis švaros žygis baidarėmis Nemunu

2017-04-30

17757249_1502458679766330_9143015455324802117_n Hanza Dienos Kaunas 2017

2017-05-19

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka