Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 2 d., darbotvarkė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-652 „Dėl skverų statuso suteikimo“ pakeitimo (TR-10).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (TR-36).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo (TR-37).
 4. Dėl Kauno miesto dviračių takų įrengimo, priežiūros ir remonto darbų 2016 metų programos patvirtinimo (TR-20).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (TR-49).

Pranešėja – R. Savickienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

 1. Dėl pritarimo projekto „Energetiškai efektyvių būstų įrengimas ar įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą“ įgyvendinimui (TR-30).
 2. Dėl Viešąsias paslaugas teikiančių viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė, veiklos dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-51).
 3. Dėl Viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-54).
 4. Dėl Viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo komisijos sudarymo (TR-55).
 5. Dėl Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos (TR-52).
 6. Dėl Aleksoto vietos plėtros 2015–2020 m. strategijos (TR-53).

Pranešėjas – T. Metelionis, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas

 1. Dėl Pasimatymo akligatvio pavadinimo suteikimo (TR-19).

Pranešėjas – N. Valatkevičius, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas

 1. Dėl transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo (TR-42).

Pranešėjas – P. Keras, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas

 1. Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 102-16, Kaune, pardavimo (TR-1).
 2. Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 102-29, Kaune, pardavimo (TR-2).
 3. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 147-51, Kaune, pardavimo (TR-3).
 4. Dėl Savivaldybės būsto Baltijos g. 38-47, Kaune, pardavimo (TR-4).
 5. Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų g. 59-65, Kaune, įkeitimo (TR-32).
 6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-420 „Dėl įgaliojimų suteikimo Audronei Griškonienei ir Ingridai Juškevičienei“ pakeitimo (TR-17).
 7. Dėl nekilnojamojo turto A. Smetonos al. 4, Kaune, nuomos (TR-7).
 8. Dėl nekilnojamojo turto Kovo 11-osios g. 26, Kaune, nuomos (TR-18).
 9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl nekilnojamojo turto Drobės g. 27E, Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusius galios (TR-9).
 10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-715 „Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą nekilnojamojo turto Jonavos g. 51A ir  Kovo 11-osios g. 26, Kaune, panaudos sutartis su VšĮ ,,Automobilių stovėjimo aikštelės“ pakeitimo (TR-8).
 11. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 112A, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno sportinio šaudymo klubui (TR-31).
 12. Dėl pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-12).

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ pakeitimo (TR-46).
 2. Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo (TR-45).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-643 „Dėl alkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos“ pakeitimo (TR-44).

Pranešėja – R. Palevičienė, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja

 1. Dėl biudžetinės įstaigos Kauno kamerinio teatro veiklos nutraukimo ir likvidavimo (TR-43).
 2. Dėl pagrindinių 2016 metų Kauno miesto kultūros renginių (projektų) sąrašo patvirtinimo (TR-47).

Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas

 1. Dėl pagrindinių 2016 metų Kauno miesto jaunimo renginių (projektų) sąrašo patvirtinimo (TR-48).

Pranešėja – M. Navickaitė, Kauno miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-735 „Dėl pagrindinių 2016 metų Kauno miesto Kūno kultūros ir sporto renginių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-11).

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas

 1. Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo (TR-5).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-396 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-39).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-354 „Dėl Vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-40).

Pranešėja – A. Sudžiuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl Kauno miesto savivaldybės senjorų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-28).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-27).
 3. Dėl Viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo (TR-25).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento, Atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo ir Kitų su viešaisiais darbais susijusių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-26).

Pranešėja – M. Vyšniauskienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus (TR-14).
 2. Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos direktoriaus (TR-15).
 3. Dėl Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktoriaus (TR-21).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-33).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-461 „Dėl atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamą formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą dydžio nustatymo ir mokesčio už šio tipo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-35).
 6. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir įgaliojimų suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjui (TR-41).
 7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-16).

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-6).
 2. Dėl Socialinio būsto nuomos sutarties ir Savivaldybės būsto nuomos sutarties formų patvirtinimo (TR-38).
 3. Dėl įgaliojimų suteikimo Valdui Mingailai ir Astai Teresei Kulikauskienei (TR-22).
 4. Dėl įgaliojimų suteikimo Kęstučiui Miškiniui ir Eglei Sičiovienei (TR-23).
 5. Dėl įgaliojimų suteikimo Eglei Lažauninkaitei ir Valdui Mingailai (TR-24).
 6. Dėl įgaliojimų suteikimo Nijolei Ivaškevičienei ir Eglei Sičiovienei (TR-29).
 7. Dėl negyvenamųjų patalpų – pastogių Šv. Gertrūdos g. 8, Kaune, Šv. Gertrūdos g. 14, Kaune, ir Šv. Gertrūdos g. 14-29, Kaune, dalių pripažinimo nereikalingomis (TR-34).

Pranešėja – L. Stankevičienė, Būsto valdymo skyriaus vedėja

 1. Dėl sutikimo perimti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn valstybės trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai (TR-13).

Pranešėjas – A. Jarušauskas, Aprūpinimo skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos patvirtinimo (TR-50).

Pranešėjas – A. Kupčinskas, Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba