Siunčiama nuotrauka

Aleksoto vietos plėtros strategijos rengėjai laukia siūlymų

Kauno miesto Aleksoto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė rengia Aleksoto vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją ir kviečia visas suinteresuotas organizacijas prisidėti ir teikti pasiūlymus rengiamai strategijai. Pasiūlymų laukiama iki gruodžio 13 d. adresu: vvgaleksotas@gmail.com

Aleksoto vietos plėtros strategija rengiama vadovaujantis 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 uždaviniu „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ bei Kauno miesto integruota teritorijų vystymo programa.

Pagal Priemonę numatomos remti ir strategijoje numatomos veiklos:

1.Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų esamą socialinę atskirtį, taip padidinant darbingų gyventojų socialinę integraciją ir (ar) pagerinant jų padėtį darbo rinkoje:

1.1.bendrųjų socialinių paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;

1.2. informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant;

 1. 2. Neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:

2.1. naujų profesinių įgūdžių įgijimas (neformalus profesinis mokymas,  savanoriška veikla (savanorystė), praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje;

2.2. tarpininkavimas ar kita pagalba;

 1. Gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje;
 2. Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų 1–3 veiklų vykdymui ir rezultatų pasiekimui užtikrinti kūrimas ir palaikymas (įskaitant bendradarbiavimą su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis);

5.Gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas, atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas (remiama tik kartu su 1- 4 veiklomis).


Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai.

Rezultato rodikliai:

 1. „BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“  – 20%.
 2. „Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose“ – 10%.
 3. ,,Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių pagerėjo padėtis darbo rinkoje ir (arba) kurie ėmė aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime praėjus 6 mėnesiams po to, kai jo šeimos nariui buvo suteiktos socialinės paslaugos“ – 10%.


Produkto rodikliai:

1.„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“. Numatoma ~ 1000

 1. „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“ Numatoma ~10–20


Galimi projekto pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje.

Galimi projektų partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančiose teritorijose.

 

Darbo grupės vadovas – Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės pirmininkas Arūnas Samochinas. El. paštas: vvgaleksotas@gmail.com

 

 

Aleksoto vietos veiklos grupės informacija

Kaunas pilnas kultūros

konferencija-modernizmas Modernizmas ateičiai: forumas ir konferencija | KAUNAS2022

2018-09-11

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba